Καρκίνος μαστού σε νεαρές ηλικίες

liakou-paraskevi-karkinos-tou-mastou-kato-ton-40

Καρκίνος μαστού σε νεαρές ηλικίες

Ο καρκίνος του μαστού εκδηλώνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό κακοηθειών του μαστού που εμφανίζεται σε γυναίκες μικρότερες των 40 ετών. Αν και σπάνιος, ο καρκίνος του μαστού σε νεαρές ηλικίες χρήζει ειδικής αντιμετώπισης.

Σε τι διαφέρει ο καρκίνος μαστού σε νέες γυναίκες;

Η ακρίβεια του μαστογραφικού ελέγχου, που είναι δυνατό να ανακαλύψει τη νόσο σε πρώιμο  στάδιο, είναι μικρότερη σε γυναίκες νεότερες των 40 ετών λόγω της αυξημένης πυκνότητας του μαζικού παρεγχύματος.  Δεδομένου δε ότι η κακοήθεια του μαστού είναι σπάνια σε αυτές τις ηλικίες, δεν συστήνεται βάσει διεθνών οδηγίων, ο μαστογραφικός προληπτικός έλεγχος με αποτέλεσμα οι νέες γυναίκες να παρουσιάζονται με κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, όπως ψηλαφητό μόρφωμα. Παράλληλα, κάποιες μορφές καρκίνου στη νεαρή ηλικία ενδέχεται να είναι πιο επιθετικές και να μην ανταποκρίνονται καλά στην θεραπεία.

Ως εκ τούτου, κάθε νεοεμφανιζόμενο εύρημα στο μαστό μιας νέας γυναίκας πρέπει να διερευνάται από τον ειδικό χειρουργό μαστού, ώστε σε περίπτωση κακοήθειας να μην καθυστερεί η διάγνωση και η θεραπεία της νόσου.

Έχουν όλες οι γυναίκες τον ίδιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία;  

Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος σε ορισμένες μόνο κατηγορίες γυναικών, που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου». Αυτές είναι γυναίκες που έχουν στο ιστορικό τους:

* Βεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, όπως ενδεικτικά 2 ή περισσότερους εξ αίματος συγγενείς α’ ή β’ βαθμού με καρκίνο μαστού ή ωοθηκών, και μάλιστα σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών

* Γνωστή φορία μετάλλαξης σε γονίδια που εμπλέκονται στην καρκινογένεση του μαστού, όπως τα πιο γνωστά BRCA 1 & 2, αλλά και κάποια νεότερα

* Ακτινοβολία θώρακα σε παιδική ηλικία

* Προηγούμενη διάγνωση ατυπίας ή κακοήθειας του μαστού

Οι γυναίκες κάτω των 40 ετών πρέπει να κάνουν μαστογραφία;

Η προληπτική μαστογραφία δεν συστήνεται σε γυναίκες κάτω των 40 ετών χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες. Αν η γυναίκα ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να κληθεί να κάνει μαστογραφία ακόμη και σε νεαρή ηλικία. Πιο σύγχρονη προσέγγιση αποτελεί ο εξατομικευμένος προληπτικός έλεγχος, που συνυπολογίζει και άλλους παράγοντες όπως πυκνότητα μαστών, συνήθειες ζωής και γυναικολογικό ιστορικό μεταξύ άλλων, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος, η μέθοδος και η συχνότητα του προληπτικού ελέγχου.

Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν πάντα για  ασυμπτωματικές γυναίκες και φυσικά δεν αφορούν σε άτομα που παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα, οπότε είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη διερεύνηση του εκάστοτε συμπτώματος.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές;

Σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται οι ίδιες θεραπευτικές κατευθύνσεις όπως και στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες βασίζονται στο μέγεθος του όγκου, την κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων, την βιολογική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων κ.α. Ταυτόχρονα εξετάζονται και παράγοντες που αφορούν την ίδια την ασθενή όπως η επιθυμία για διατήρηση του μαστού, το αισθητικό αποτέλεσμα, η πιθανότητα τεκνοποίησης κ.α.