Μικροαποτιτανώσεις στο Μαστό

Μικροαποτιτανώσεις στο Μαστό

Από τα πιο συχνά μαστογραφικά ευρήματα είναι οι λεγόμενες αποτιτανώσεις. Αυτές αποτελούνται από άλατα ασβεστίου (οξαλικού και υδροξυαπατίτη) που εναποτίθενται είτε στους πόρους του αδένα – στο εσωτερικό του αυλού τους- είτε και στο συνδετικό ιστό, στο λεγόμενο στρώμα του μαστού.
Μπορεί να είναι μεγέθους χιλιοστών και εμφανείς με γυμνό οφθαλμό οπότε χαρακτηρίζονται ως μακροαποτιτανώσεις ή να είναι μικροσκοπικές, ορατές σε μεγέθυνση οπότε χαρακτηρίζονται ως μικροαποτιτανώσεις.