Πρώιμος καρκίνος του μαστού: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη θεραπεία του

Καρκίνος του Μαστού

Πρώιμος καρκίνος του μαστού: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη θεραπεία του

Ευχαριστούμε το ladylike.gr για την δημοσίευση του άρθρου :

Πρώιμος καρκίνος του μαστού: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη θεραπεία του

Λίγα λόγια από το άρθρο :

Ο Πρώιμος Καρκίνος του Μαστού χειρουργικά αφορά περισσότερο στη νόσο εν τω γεννάσθαι, τη λεγόμενη και In Situ και στη μικρής έκτασης διηθητική, που δεν έχει επεκταθεί σε επιχώριους λεμφαδένες. Ωστόσο, ογκολογικά πρώιμη θεωρείται η διηθητική νόσος που προσβάλει το μαστό ή ακόμη και μερικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες χωρίς να έχει επεκταθεί εμφανώς σε άλλα όργανα, δηλαδή παραμένει τοποπεριοχική. Συνήθως, ο Πρώιμος Καρκίνος του Μαστού είναι ασυμπτωματικός και ανευρίσκεται στον προληπτικό απεικονιστικό έλεγχο των μαστών, η δε πρόγνωσή του είναι εξαιρετική καθώς με την κατάλληλη θεραπεία είναι ιάσιμος σε ποσοστό που φτάνει ή και ξεπερνά το 90%.

Πώς σχεδιάζουμε τη θεραπεία του Πρώιμου Καρκίνου;

Στόχος της θεραπείας είναι να μειώσει την πιθανότητα της νόσου να επανεμφανισθεί τόσο τοποπεριοχικά, στο μαστό και τη μασχαλιαία κοιλότητα δηλαδή, όσο και συστηματικά σε απομακρυσμένα όργανα. Ο τοπικός έλεγχος επιτυγχάνεται με τη χειρουργική θεραπεία και συμπληρωματικά με την ακτινοθεραπεία του μαστού ενώ ο συστηματικός έλεγχος στηρίζεται στη χορήγηση φαρμακευτικών θεραπειών, είτε ενδοφλέβιων είτε με λήψη από το στόμα.
Για το σχεδιασμό δε της πιο αποτελεσματικής θεραπείας λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες που σχετίζονται αφενός με την ασθενή, όπως ηλικία, οικογενειακό ιστορικό, τεκνοποίηση και αφετέρου με την ίδια τη νόσο, όπως το μέγεθος της βλάβης, η προσβολή λεμφαδένων και ο αριθμός τους, η βιολογική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων αλλά και η ευαισθησία τους στις διαφορετικές θεραπείες.