Στοχευμένη Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Στοχευμένη Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Αποτελεί τη νεώτερη εξέλιξη στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Πρόκειται για ουσίες επιδρούν σε υποδοχείς του κυττάρου, όπως τα αντισώματα, και παρεμβαίνουν σε γνωστά κυτταρικά μονοπάτια της καρκινογένεσης. Σταματούν έτσι εκλεκτικά τη λειτουργία των καρκινικών κυττάρων.

Anti – Her2 θεραπείες

Το πρώτο αντίσωμα που αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία ήταν το Τραστούζουμαμπ (Herceptin), που μπλοκάρει τον υποδοχέα του Ανθρώπειου Επιδερμοειδούς Αυξητικού Παράγοντα τύπου 2- Her 2. Η χρήση του άλλαξε την πρόγνωση της Her2 θετικής νόσου, που μέχρι τότε ήταν πολύ κακή. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και άλλα αντισώματα έναντι της λειτουργίας του παραπάνω υποδοχέα, όπως το Περτούζουμαμπ (Perjεta). Άλλο μόριο με δράση σε άλλο σημείο του ίδιου κυτταρικού μονοπατιού είναι η Λαπατινίμπη (Tyverb).

Αναστολείς m-TOR

Πρόκειται για ουσίες που αναστέλλει την πρωτεΐνη mTOR, που παίζει ρόλο στην καρκινογένεση του μαστού. Χορηγείται σε ορμονοευαίσθητους καρκίνους που έχουν διαφύγει της δραστικότητας των αντιορμονικών θεραπειών πρώτης γραμμής. Γνωστότερος εκπρόσωπος είναι το Everolimus (Afinitor).

Αναστολείς Κινασών Κυκλίνης (Cyclin- Dependant Kinase 4/6 Inhibitors)

Παρόμοιας λογικής ουσίες που αναστέλλουν τις κινάσες κυκλίνης 4 και 6, που εμπλέκονται στην απόπτωση των καρκινικών κυττάρων και χορηγούνται σε ασθενείς με ορμονοευαίσθητους καρκίνους που δεν ανταποκρίνονται πια σε αρχικές θεραπείες. Γνωστότερος εκπρόσωπος είναι το Palbociclib (Ibrance)

Διαβάστε για τη Συστηματική Θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού: