Πώς επηρεάζει η είδηση του καρκίνου του μαστού την ασθενή και το περιβάλλον της