Αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή

Αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή

Αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή
Η αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή αποτελεί μια επέμβαση πρόληψης και όχι θεραπείας του καρκίνου του μαστού, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε ποσοστό που αγγίζει το 95%. Η μείωση αυτή είναι θεμελιώδης όταν ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός.

Τι σημαίνει ακριβώς κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού;
Κάθε γυναίκα διατρέχει κίνδυνο να εμφανίσει σε κάποια στιγμή στη ζωή της καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνει με την ηλικία, είναι διαφορετικός σε κάθε δεκαετία και προστιθέμενος φτάνει το 10-12% στα 70 έτη μιας γυναίκας, που είναι και ο κίνδυνος του γενικού πληθυσμού.

Έχουν περιγραφεί ωστόσο, επιπλέον επιβαρυντικοί παραγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν αυτό τον κίνδυνο στο επίπεδο του 25-30% κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας, που λογίζεται πλέον πολύ υψηλός. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
⦁ Μεταλλάξεις σε γονίδια που αυξάνουν την πιθανότητα καρκίνου του μαστού, όπως τα γονίδια BRCA1, BRCA2, PALB.
⦁ Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών σε περισσότερα από ένα άτομα, πριν την ηλικία των 50 ετών.
⦁ Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών, σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών
⦁ Ακτινοθεραπεία θώρακα πριν την ηλικία των 30 ετών, λόγω άλλης κακοήθειας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της γυναίκας να νοσήσει είναι σημαντικός, ακολουθείται είτε η τακτική της συστηματικής εντατικής παρακολούθησης με στόχο την ανίχνευση μιας κακοήθειας σε πρώιμο στάδιο, είτε η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της νόσου με φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέσα. Η χειρουργική μείωση του κινδύνου περιλαμβάνει την αμφοτερόπλευρη προληπτική μαστεκτομή σε υγιείς γυναίκες ή την ετερόπλευρη προληπτική μαστεκτομή σε γυναίκες που έχουν νοσήσει στον ένα μαστό.

Ποια είδη προφυλακτικής μαστεκτομής υπάρχουν;
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνικές, ανάλογα με την γενική εικόνα της υγείας της γυναίκας, το ιστορικό και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του μαστού.
1. Ολική μαστεκτομή: αφαιρείται όλος ο μαστός με τη θηλή και τη θηλαία άλω
2. Υποδόρια μαστεκτομή: αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας μαζί με το σ2. ύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω αλλά διατηρείται το δέρμα του μαστού
3. Υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση θηλής: αφαιρείται μόνο το μαζικό παρέγχυμα και διατηρείται όλος ο δερματικός φάκελος του μαστού

Σχεδόν πάντα προτείνεται συνοδός επέμβαση αποκατάστασης των μαστών, που πραγματοποιείται σε ένα ή δύο στάδια, ανάλογα με την ανατομία της γυναίκας και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η διάρκεια νοσηλείας εξαρτάται από την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε και κυμαίνεται από 24-48 ώρες.

Τις πρώτες ημέρες συστήνεται περίδεση ή χρήση ενός καλού αθλητικού στηθόδεσμου.

Οι ουλές είναι αρκετά εμφανείς κατά τους 3 πρώτους μήνες αλλά προοδευτικά η εικόνα βελτιώνεται.

Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτική μαστεκτομή είναι πολύ υψηλά, της τάξεως του 75-80%, και αφορούν τόσο το αισθητικό αποτέλεσμα όσο και κυρίως την ανακούφιση από την αγωνία της εμφάνισης μιας κακοήθειας στους μαστούς τους.