Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή-Λιάκου-παρασκευή-Μαστολόγος

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι σύνθετη με βασικό πυλώνα τη χειρουργική θεραπεία. Μια επέμβαση αναπόφευκτη σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η μαστεκτομή, η αφαίρεση δηλαδή του πάσχοντος μαστού. Η παραπάνω επηρεάζει προφανώς την εικόνα της γυναίκας και κατ’ επέκταση την ψυχοσύνθεση της, δημιουργώντας της μειωμένη αυτοεκτίμηση, απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος, ακόμα και εμφάνιση κατάθλιψης, με όλες τις συνέπειες που αυτή επιφέρει τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική της ζωή.

Στις περισσότερες πλέον περιπτώσεις μαστεκτομής προτείνεται και συνοδός επέμβαση αποκατάστασης του μαστού, που ουσιαστικά αναπαράγει τον όγκο του μαστού και προσφέρει ανάπλαση της θηλής και της θηλαίας άλω στην περίπτωση που έχει αφαιρεθεί.

Είναι δυνατό να γίνει άμεσα, δηλαδή μετά την αφαίρεση του μαστού στο ίδιο χειρουργείο ή σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά από κάποιο διάστημα που αρκετές φορές φτάνει τα 2 χρόνια (π.χ. γιατί ο καρκίνος του μαστού ήταν σε προχωρημένο στάδιο και απαιτούσε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και η διαδικασία της αποκατάστασης θα επηρέαζε το θεραπευτικό πλάνο).

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να γίνει:

  • Με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης

Η τεχνική αυτή προτιμάται από την πλειοψηφία των γυναικών. Τα ενθέματα τοποθετούνται είτε κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ ή και με νεότερες τεχνικές και κάτω από το δέρμα του αφαιρεθέντος μαστού.

  • Με τη χρήση ιστών του ασθενούς (αυτόλογων κρημνών)

Κατά τη συγκεκριμένη τεχνική μεταφέρονται από την πλάτη ή πιο σύγχρονα από την περιοχή της κοιλιάς και άλλα σημεία, τμήματα ιστών που περιέχουν κατά περίπτωση μυ, λίπος και δέρμα και τοποθετούνται στην περιοχή του μαστού. Η μέθοδος αυτή δίνει συχνά ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά είναι πιο τραυματική για την ασθενή και γι’αυτό επιφυλλάσεται για πιο σύνθετες καταστάσεις αποκατάστασης

  • Με αυτομεταμόσχευση λίπους

Η αποκατάσταση του μαστού είναι δυνατό να στηριχθεί στην αυτομεταμόσχευση λίπους. Το λίπος αφαιρείται με λιποαναρρόφηση από περιοχές του σώματος όπως η κοιλιά, οι γλουτοί, και άλλα πλούσια σε τοπικό λίπος σημεία και μεταφέρεται είτε για τη βελτιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου νέου μαστού με στόχο την εξαφάνιση μικροατελειών είτε ακόμη και στη θέση του αφαιρεθέντος μαστού για τη δημιουργία νέου, μετά από πολλαπλές συνεδρίες.

Πλεονεκτήματα αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή

Κάθε μία τεχνική έχει τις ιδιαίτερες ενδείξεις της. Η αποκατάσταση με χρήση ενθεμάτων έχει μικρή διάρκεια, μικρότερο χειρουργικό τραύμα για την ασθενή και αξιόλογο αισθητικό αποτέλεσμα. Η χρήση ιστών από περιοχές του σώματος έχει ως κύριο πλεονέκτημα το γεγονός πως οι ιστοί προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό, άρα δεν υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης ή αλλεργικής αντίδρασης, αλλά είναι πιο τραυματικές επεμβάσεις με μεγαλύτερο χρόνο αποθεραπείας. Η αυτομεταμόσχευση λίπους είναι πολλά υποσχόμενη εξελισσόμενη τεχνική, εξαιρετική σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Σε κάθε περιπτωση όμως, η αποκατάσταση μαστού είναι υψίστης σημασίας για την ψυχολογία της γυναίκας καθώς της επιτρέπει να επανέλθει πιο γρήγορα σε ένα αίσθημα υγείας και αρτιότητας, αφήνοντας πίσω της αυτή την τόσο δύσκολη εμπειρία.