Είναι πιθανό το εμβόλιο για την Covid-19 να προκαλέσει διαταραχές στον εμμηνορροϊκό κύκλο;

Είναι πιθανό το εμβόλιο για την Covid-19 να προκαλέσει διαταραχές στον εμμηνορροϊκό κύκλο;

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις αρχές του χρόνου στο περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας «Obstetrics & Gynecology» αναφέρει ότι κατά μέσο όρο, οι γυναίκες μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 βιώνουν μία μικρή παράταση  (λιγότερο από μία ημέρα) στη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, σε σύγκριση με τους κύκλους τους πριν τον εμβολιασμό. Αυτή η αλλαγή φαίνεται πως είναι προσωρινή και αβλαβής, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη ότι επηρεάζει την υγεία ή τη γονιμότητα μιας γυναίκας. Δεν πρέπει επίσης να αποθαρρύνει τις γυναίκες από τον εμβολιασμό  κατά του κορωνοϊού, ο οποίος είναι αποτελεσματικός και ασφαλής.

Για να εξετάσουν τις αλλαγές του εμμηνορροϊκού κύκλου μετά τον εμβολιασμό, οι συγγραφείς της μελέτης εξέτασαν σε δεδομένα από μια εφαρμογή παρακολούθησης γονιμότητας που ονομάζεται Natural Cycles. Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα που έδωσαν 2.403 γυναίκες που έκαναν το εμβόλιο και 1.556 που δεν το είχαν κάνει. Όλες οι γυναίκες ήταν ηλικίας από 18 έως 45 ετών και είχαν φυσιολογική διάρκεια κύκλου (24 έως 38 ημέρες) για τρεις διαδοχικούς κύκλους. Η εμβολιασμένη ομάδα περιελάμβανε γυναίκες που έλαβαν τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna και της Johnson & Johnson. Οι γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί με AstraZeneca δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά μέσο όρο, οι εμβολιασμένες γυναίκες παρουσίασαν αύξηση κατά 0,71 ημέρες στη διάρκεια του κύκλου μετά την πρώτη δόση του εμβολίου και αύξηση κατά 0,91 ημέρες με τη δεύτερη (αυτές που έκαναν εμβόλιο δύο δόσεων). Οι γυναίκες που έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά τη διάρκεια μιας εμμήνου ρύσεως διαπίστωσαν  μια ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση (δύο ημέρες κατά μέσο όρο) στη διάρκεια του κύκλου τους. Ωστόσο, επέστρεψαν στον σταθερό κύκλο τους μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ως σημαντικό το ότι ο εμβολιασμός για την Covid 19 δεν προκάλεσε αλλαγές στον αριθμό των ημερών αιμορραγίας. Ωστόσο, θεωρούν ότι απαιτείται  περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν τα εμβόλια γενικά σχετίζονται με άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου, όπως τα συνοδά συμπτώματα (πόνοι, αλλαγές της διάθεσης κ.ά.) ή η βαρύτητα της αιμορραγίας.

Πηγή: Harvards Women’s Health Watch