Μαγνητική μαστογραφία : Ίσως η πιο «ευαίσθητη» μέθοδος ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού

Μαγνητική μαστογραφία : Ίσως η πιο «ευαίσθητη» μέθοδος ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού

Μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία αναδεικνύεται πλέον στην πιο υποσχόμενη απεικονιστική εξέταση των μαστών.

Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται σε κλινικές μελέτες της τελευταίας δεκαετίας που συνέκριναν την εν λόγω εξέταση με την πιο σύγχρονη μορφή της ψηφιακής μαστογραφίας, ως προς τη δυνατότητά τους να ανιχνεύουν τον πρώιμο καρκίνο του μαστού, και ανέδειξαν υπεροχή της πρώτης.

Και αυτό γιατί στην εξέταση υπό μαγνητικό τομογράφο, λαμβάνονται πληροφορίες τόσο ως προς τη μορφή των δομών του μαστού όσο και ως προς τη λειτουργική συμπεριφορά τους μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση ειδικής, παραμαγνητικής όπως αναφέρεται, ουσίας.

Στα πλεονεκτήματα δε της εξέτασης επισημαίνεται και η μη έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία της εξεταζόμενης, καθώς δεν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ.

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν προτείνεται σε όλες τις γυναίκες η μαγνητική μαστογραφία και διατηρεί η ψηφιακή μαστογραφία το προβάδισμα στον προληπτικό έλεγχο των μαστών;

Ο βασικός λόγος είναι ότι η μαγνητική μαστογραφία είναι σχετικά «νεαρή» εξέταση σε σύγκριση με την ψηφιακή και λείπουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία της μεταφράζεται και σε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης των γυναικών, που είναι και το ουσιαστικό ζητούμενο.

Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η τεχνική δυσκολία της μαγνητικής μαστογραφίας, που αφορά στον εξοπλισμό και το χρόνο που απαιτούνται για τη διενέργειά της αλλά και το μεγαλύτερο κόστος της.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται;
1. Σε υγιείς γυναίκες υψηλού κινδύνου πραγματοποιείται προληπτικά είτε επί αμφίβολων ευρημάτων σε μαστογραφία ή υπερηχογράφημα μαστών.
2. Σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, προτείνεται – προεγχειρητικά, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του όγκου και η ύπαρξη άλλων εστιών στον πάσχοντα ή τον ετερόπλευρο μαστό καθώς και για τον σωστό σχεδιασμό της επέμβασης – μετεγχειρητικά, σε περίπτωση ογκεκτομής, γιατί συμβάλλει στην παρακολούθηση της θέσης εκτομής του όγκου, καθώς ο ιστός της επούλωσης ενδέχεται να μοιάζει με νέο καρκίνο στον συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο, ενώ η μαγνητική επιτρέπει την διαφοροποίηση ώστε να αποφεύγεται η βιοψία.
3. Ορισμένοι καρκίνοι μαστού αντιμετωπίζονται αρχικά με χημειοθεραπεία και στη συνέχεια πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με την ανταπόκριση του όγκου. Με την μαγνητική μαστογραφία μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη μέτρηση ώστε να καθοριστεί αυτή η ανταπόκριση και ο χρόνος του χειρουργείου.
4. Επιπλέον ενδείξεις αποτελούν η παρακολούθηση των ενθεμάτων μαστού είτε κατά την αυξητική μαστού, είτε κατά την αποκατάσταση μετά την μαστεκτομή, όταν αντενδείκνυται η χορήγηση ακτινοβολίας π.χ. εγκυμοσύνη, σε προσβολή μασχαλιαίων λεμφαδένων χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία στο μαστό κ. α.

Και μερικές τεχνικές λεπτομέρειες…
⦁ Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενδοφλέβιου καθετήρα για τη χορήγηση του ειδικού σκιαγραφικού
⦁ Το χρησιμοποιούμενο σκιαγραφικό είναι ασφαλές και σπάνια αλλεργιογόνο
⦁ Η γυναίκα τοποθετείται σε πρηνή θέση και οι μαστοί αναρτώνται σε κατάλληλη θέση
⦁ Η διάρκεια της εξέτασης είναι πε⦁ ρίπου 30 λεπτά, κατεβαίνοντας στα 10 λεπτά σε ειδικά πρωτόκολλα ταχείας εξέτασης
⦁ Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας η εξέταση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 7ης και 14ης ημέρας του κύκλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο βαθμός ενίσχυσης του φυσιολογικού παρεγχυματκού υποστρώματος των μαστών, η οποία μπορεί να υποκρύψει μια ύποπτη βλάβη.