Απλή Μαστεκτομή – Simple Mastectomy

Στην απλή μαστεκτομή αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας μαζί με το δέρμα του μαστού και το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω. Διενεργείται όταν:

  • Δεν πρέπει να διατηρηθεί η θηλή για ογκολογικούς λόγους (διηθείται από το καρκίνωμα ή είναι πολύ κοντά σε αυτό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξασφάλιση υγιών ορίων)
  • Δεν μπορεί να διατηρηθεί η θηλή για αισθητικούς λόγους (μεγάλη πτώση μαστού)
  • Το δέρμα του μαστού είναι πολύ κοντά στο καρκίνωμα και δεν μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια

Τεχνική – Χρόνος Αποθεραπείας

Εκτελείται ελλειψοειδής τομή άνωθεν και κάτωθεν της θηλής με κατεύθυνση συνήθως οριζόντια ή και διαγώνια, ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω, και το σημείο του καρκινώματος. Δημιουργούνται δερματικοί κρημνοί, με αποκόλληση του μαζικού αδένα από τους συνδέσμους του στο δέρμα και ακολούθως απομακρύνεται ο αδένας από την περιτονία του μείζονα θωρακικού μυός. Τοποθετείται παροχέτευση και συγκλείονται οι δύο δερματικοί κρημνοί σε μία οριζόντια τομή, που ανάλογα με το σχεδιασμό μπορεί να βρίσκεται ψηλά στο θωρακικό τοίχωμα ή και πιο χαμηλά, στο ύψος της παλαιάς υπομαστικής πτυχής (smile mastectomy).

Η μετεγχειρητική πορεία είναι ελεγχόμενη με κατάλληλη αναλγησία για 2- 3 ημέρες. Η κινητοποίηση είναι άμεση και η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι εφικτή σε 7 – 10 περίπου ημέρες. Οι πιθανές επιπλοκές, όπως το σέρωμα, η καθυστερημένη επούλωση του τραύματος και πολύ σπάνια η φλεγμονή, είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε για τις επεμβάσεις της Μαστεκτομής:

Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μαστεκτομή. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαζικού αδένα μέχρι...

Περισσότερα