Υπολογισμός Κινδύνου

Υπολογισμός Κινδύνου

Στη σύγχρονη προσέγγιση των παθήσεων του μαστού θεωρείται απαραίτητη η αναζήτηση και εκτίμηση δεδομένων από το κληρονομικό και ατομικό ιστορικό του εξεταζόμενου ατόμου, που ενδεχομένως αυξάνουν τον κίνδυνό του για ανάπτυξη κακοήθειας , ο εντοπισμός δηλαδή των  λεγόμενων Παραγόντων Κινδύνου. Σειρά μαθηματικών μοντέλων έχουν αναπτυχθεί για την  ακριβή εκτίμηση του συνολικού κινδύνου, με βάση του ισχύοντες παράγοντες. Στο Ιατρείο Χειρουργικής Μαστού είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη εκτίμηση ατομικού κινδύνου  ανάπτυξης καρκίνου του μαστού με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνδυασμού πολλαπλών υπολογιστικών μοντέλων.