Μαστεκτομή

Μαστεκτομή

Παραδοσιακά, η μαστεκτομή αποτέλεσε τη βασική χειρουργική επιλογή για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πρώτη επιστημονική περιγραφή ανήκει στον Αμερικανό χειρουργό William Halsted, ο οποίος διαμόρφωσε, εκτέλεσε και περιέγραψε την λεγόμενη Ριζική Μαστεκτομή. Αυτή περιλάμβανε την αφαίρεση του μαστού αλλά και των τοπικών δομών, όπως των μυών του θώρακα και των λεμφαδένων, αγγείων και νεύρων της μασχάλης. Στόχος ήταν η εκρίζωση της νόσου και η επιβίωση των ασθενών. Συνοδευόταν ωστόσο από σημαντική νοσηρότητα: παραμόρφωση, λεμφοίδημα άνω άκρου, νευροπαθητικό άλγος, υπαισθησία του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος και του βραχίονα κ.α.

Η σύγχρονη προσέγγιση στοχεύει στην ελάχιστη απαραίτητη αφαίρεση δομών ενώ δεν προκαλεί σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Με αυτή τη λογική, η μαστεκτομή διακρίνεται πλέον σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Απλή μαστεκτομή (Simple Mastectomy)
  • Υποδόρια μαστεκτομή (Subcutaneous Mastectomy)
  • Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω (Nipple- Sparing Mastectomy)

Πότε επιλέγεται η μαστεκτομή;

Η μαστεκτομή εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή στην ογκολογική χειρουργική του μαστού. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που εκτιμάται ότι η διατήρηση του μαστού δεν είναι ογκολογικά ασφαλής ή εφικτή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

  • Μεγάλη έκταση του καρκινώματος σε σχέση με το μέγεθος του μαστού. Στα διηθητικά καρκινώματα έχει αναπτυχθεί η στρατηγική της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, με στόχο τη μείωση του μεγέθους του αρχικού όγκου και την επίτευξη ογκεκτομής με υγιή όρια. Στις περιπτώσεις όμως που η ανταπόκριση στα χημειοθεραπευτικά σχήματα δεν είναι επαρκής, η μαστεκτομή παραμένει η μόνη επιλογή. Εξάλλου, στα εκτεταμένα In Situ καρκινώματα δεν είναι δυνατή η παραπάνω τακτική, οπότε είναι απαραίτητη η μαστεκτομή για εκρίζωση της νόσου.
  • Πολυεστιακά – πολυκεντρικά καρκινώματα, όπου δεν είναι δυνατή με καμία μεθόδευση η διατήρηση του μαστού, δεδομένου ότι αυτός πάσχει σε πολλαπλά σημεία
  • Επανειλημμένα θετικά όρια μετά από ογκεκτομή
  • Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού, μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, δεδομένου ότι η περίπτωση αυτή θεωρείται γενικευμένη καρκινωμάτωση του παρεγχύματος και του δέρματος του μαστού
  • Ύπαρξη γονιδιακής μετάλλαξης, οπότε θεωρείται όλος ο μαζικός αδένας αυξημένου κινδύνου και δεν είναι ασφαλής η διατήρηση του μαστού

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Χειρουργεία Μαστεκτομής

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για τις επεμβάσεις της Μαστεκτομής:

Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μαστεκτομή. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαζικού αδένα μέχρι...

Περισσότερα