ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Κέντρο Μαστού, Metropolitan General 2018
 • Τμήμα Μαστού, Αθηναϊκή Mediclinic 2018
 • Τμήμα Μαστού, Βιοκλινική Αθηνών, 2014- 2018
 • Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014 – 2016
 • Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Έμμισθη Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδας Μαστού,   2010- 2014
 • Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Επικουρική Επιμελήτρια Χειρουργικής ΕΣΥ, ΓΝΑ Ιπποκράτειο,  2009 – 2010
 • Επιμελήτρια Β’ Χειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ GENERAL,  2008 -2009
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Πανεπ. Γεν. Νοσοκομείο Λάρισας,   2003-2007
 • Β’ Χειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών,   2001-2003
 • Yπηρεσία Υπαίθρου Αγονο Περιφερειακό Ιατρείο Ατσικής, Νήσος Λήμνου,  1999- 2001
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών, 1999