Κύστες Μαστού

Κύστη

Πρόκειται για μορφώματα του μαζικού αδένα που περιέχουν υγρό. Οφείλονται σε εκφύλιση λόβιων που χάνουν τη φυσιολογική τους διαφοροποίηση, διατείνονται και πληρούνται με υγρό. Διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:
• τις μακροκύστεις, που προσλαμβάνουν μέγεθος 1 και περισσότερων εκατοστών και είναι ψηλαφητές. Στην περίπτωση αυτή έχουν σαφές περίγραμμα και μέγεθος, σχήμα σφαιρικό, υφή υπόσκληρη ή και έντονα σκληρή όταν βρίσκονται σε τάση, και ομαλή επιφάνεια. Μπορεί επίσης να είναι επώδυνες τοπικά, ειδικά εάν αυξήθηκαν απότομα, ή ανάλογα με τη θέση τους να προκαλούν και αντανακλαστικό άλγος στη θηλή ή και όλο το μαστό. Χαρακτηρίζονται ως:
– απλές, όταν έχουν καθαρό περιχόμενο
– επιλεγμένες, όταν έχουν παχύρευστο περιεχόμενο και παχύ τοίχωμα σύνθετες, όταν έχουν διαφραγμάτια στο εσωτερικό τους ή συμπαγές περιεχόμενο στο τοίχωμά τους.

• τις μικροκύστεις, που είναι μεγέθους χιλιοστών οπότε δεν ψηλαφώνται αλλά ανευρίσκονται στον υπερηχογραφικό έλεγχο, μπορεί να μεταβάλλονται σε μέγεθος ή και να απορροφηθούν.

Αντιμετώπιση:
Οι μικροκύστεις δεν χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, παρά μόνο παρακολούθησης. Οι μακροκύστεις παρακολουθούνται κλινικά και υπερηχογραφικά και παρακεντούνται δια λεπτής βελόνας όταν αυξηθούν πολύ σε μέγεθος (> 3 εκ), όταν είναι επώδυνες ή έχουν συμπαγή στοιχεία στο εσωτερικό τους.

Διαβάστε για τα Ψηλαφητά Ευρήματα Μαστού: