Χειρουργική Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Χειρουργική Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Στόχοι Χειρουργείου

Η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του μαστού υπηρετεί πολλαπλούς στόχους:

  • την τοπική εκρίζωση της νόσου από το μαστό
  • την εκτίμηση της κατάστασης των μασχαλιαίων λεμφαδένων
  • την αφαίρεση των διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων
  • τη μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας τοπικής υποτροπής
  • την αισθητική αποκατάσταση του μαστού
  • τη συμμετρία του υγιούς μαστού
  • την προφύλαξη από τη νόσο

Διαβάστε για τα Είδη Χειρουργικών Επεμβάσεων του Καρκίνου του Μαστού: