λήψη ιστορικού

Λήψη Ιστορικού

Ως σύμπτωμα ορίζεται η υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για οποιαδήποτε αλλαγή στη φυσιολογική κατάσταση ενός οργάνου ή σε κάποια λειτουργία του οργανισμού. Ως εύρημα ή αλλιώς “σημείο” ορίζεται η αντικειμενική αλλαγή στη φυσιολογική κατάσταση ενός οργάνου, όπως αυτή ανευρίσκεται στην κλινική εξέταση

Με βάση αυτή τη διάκριση:

Συμπτώματα εκ των μαστών είναι:

Άλγος μαστών διάχυτο ή εντοπισμένο (μασταλγία, μαστοδυνία), αίσθημα βάρους, άλγος θωρακικού τοιχώματος ή μασχαλιαίας χώρας, ψηλαφητό μόρφωμα, αλλαγή θηλής (έκκριμα, ερυθρότητα, κνησμός, αίσθημα καύσου) κ.α.

Ευρήματα εκ των μαστών είναι:

Ασυμμετρία μεγέθους μαστών, ψηλαφητή μάζα, ασύμμετρη διόγκωση αδένα, εισολκή – ερυθρότητα- οίδημα δέρματος, εισολκή – έκκριμα – έκζεμα θηλής, ψηλαφητοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες, σημεία έκλυσης άλγους (trigger points) κ.α.

Κατά την λήψη του ιστορικού προσδιορίζονται οι επιμέρους χαρακτήρες των συμπτωμάτων που περιγράφει ο ασθενής

Κατά την κλινιική εξέταση προσδιορίζονται τα ευρήματα αυτής καθώς και οι επιμέρους χαρακτήρες τους.