Καρκίνος του Μαστού

Η καρκινική εξαλλαγή εξελίσσεται σε στάδια. Αρχικά, με την επίδραση καρκινογόνων παραγόντων, συμβαίνουν αλλαγές στο γενετικό υλικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα την απορρύθμιση σημαντικών κυτταρικών λειτουργιών

Η Εικόνα του Καρκίνου του Μαστού

Η καρκινογένεση είναι η μια μακροχρόνια διαδικασία, κατά την οποία τα φυσιολογικά κύτταρα ενός οργάνου εκτρέπονται από την προδιαγεγραμμένη πορεία τους, αυτή δηλαδή της εξειδικευμένης λειτουργίας, του πολλαπλασιασμού τους ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου και τέλος της απόπτωσής τους, δηλαδή του θανάτου τους.

Περισσότερα
γενετική

Βασικές Έννοιες Γενετικής

Κάθε ζωντανός οργανισμός προέρχεται από έναν άλλο και αυτό αποτελεί βασικό αξίωμα της ζωής. Γενετική είναι η μελέτη της κληρονομικότητας και της ποικιλότητας των ζωντανών οργανισμών σε γονιδιακό επίπεδο.

Περισσότερα
Λειτουργία Μαστού

Λειτουργία Μαστού

Ο μαζικός αδένας είναι ουσιαστικά ένα διαφοροποιούμενο στο χρόνο όργανο και όχι στατικό, η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται ορμονικά. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αλλαγές τόσο στα διάφορα ηλικιακά στάδια της γυναίκας αλλά και κυκλικές αλλαγές σε μηνιαία βάση.

Περισσότερα