Καρκίνος του Μαστού

Γενετική του Καρκίνου του Μαστού (Genomics)

Είναι η μελέτη των γονιδίων του όγκου, που αποτελεί τον πιο σύγχρονο τομέα έρευνας στην καρκινογένεση. Στόχο έχει τον προσδιορισμό των διαφορετικών γονιδίων που ενεργοποιούνται σε κάθε μορφή καρκίνου

Περισσότερα

Αρχόμενο Διηθητικό Καρκίνωμα (Primary Breast Cancer) Στάδιο I & II

Καθώς η καρκινική εξαλλαγή προχωράει σε ένα ενδοπορικό καρκίνωμα που δεν έχει γίνει αντιληπτό, τα κακοήθη κύτταρα συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα διαβρώνουν το βασικό φραγμό του πόρου ή του λόβιου και εξέρχονται στο συνδετικό υπόστρωμα του μαστού

Περισσότερα

Τοπικά Προχωρημένο Διηθητικό Καρκίνωμα (Locally Advanced Breast Cancer) – Στάδιο ΙΙΙ

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάγνωση της κακοήθειας γίνεται σε προχωρημένο στάδιο κατά το οποίο η νόσος έχει μεγάλη επέκταση τόσο στο μαστό όσο και στους περιοχικούς λεμφαδένες.

Περισσότερα

Προκαρκινικές Αλλοιώσεις

Ως προκαρκινικές χαρακτηρίζονται αλλοιώσεις που παρατηρούνται στα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού και θεωρούνται πρόδρομες στην πορεία της σταδιακής μετατροπής των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά

Περισσότερα

Στοχευμένη Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Αποτελεί τη νεώτερη εξέλιξη στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Πρόκειται για ουσίες επιδρούν σε υποδοχείς του κυττάρου, όπως τα αντισώματα, και παρεμβαίνουν σε γνωστά κυτταρικά μονοπάτια της καρκινογένεσης.

Περισσότερα

Ορμονοθεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Τα οιστρογόνα είναι ορμόνες που παράγονται ενδογενώς στον οργανισμό, κατά κύριο λόγο από τις ωοθήκες αλλά σε μικρότερες δόσεις και από τη μετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρογόνα με τη δράση του ενζύμου αρωματάση σε διάφορους ιστούς του σώματος.

Περισσότερα

Τα Στάδια του Καρκίνου του Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού, όπως και οι περισσότερες κακοήθειες, είναι μια νόσος που μας «κρύβεται» ακόμη, τόσο ως προς τα ακριβή αίτια της «γέννησής» του, όσο και ως προς τη χρονική εξέλιξή του.

Περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με τις Συνήθειες του Ατόμου

Οι γυναίκες και οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ειδικά σε έναν πρώτου βαθμού συγγενή (γονέα, παιδί ή αδελφό), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την αναπαραγωγή

Οι γυναίκες και οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ειδικά σε έναν πρώτου βαθμού συγγενή (γονέα, παιδί ή αδελφό), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με Περιβαλλοντικές και άλλες Επιδράσεις

Οι γυναίκες και οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ειδικά σε έναν πρώτου βαθμού συγγενή (γονέα, παιδί ή αδελφό), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την Κληρονομικότητα και τα Ατομικά Χαρακτηριστικά

Οι γυναίκες και οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ειδικά σε έναν πρώτου βαθμού συγγενή (γονέα, παιδί ή αδελφό), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Περισσότερα
Πρόληψη Καρκίνου Μαστού

Δευτερογενής Πρόληψη Καρκίνου του Μαστού

Ακόμη και με την πλήρη τήρηση των συστάσεων της πρωτογενούς πρόληψης όσον αφορά τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, παραμένουν οι μη τροποποιήσιμοι με κυριότερο την ηλικία.

Περισσότερα

Η Εικόνα του Καρκίνου του Μαστού

Η καρκινογένεση είναι η μια μακροχρόνια διαδικασία, κατά την οποία τα φυσιολογικά κύτταρα ενός οργάνου εκτρέπονται από την προδιαγεγραμμένη πορεία τους, αυτή δηλαδή της εξειδικευμένης λειτουργίας, του πολλαπλασιασμού τους ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου και τέλος της απόπτωσής τους, δηλαδή του θανάτου τους.

Περισσότερα
γενετική

Βασικές Έννοιες Γενετικής

Κάθε ζωντανός οργανισμός προέρχεται από έναν άλλο και αυτό αποτελεί βασικό αξίωμα της ζωής. Γενετική είναι η μελέτη της κληρονομικότητας και της ποικιλότητας των ζωντανών οργανισμών σε γονιδιακό επίπεδο.

Περισσότερα
Λειτουργία Μαστού

Λειτουργία Μαστού

Ο μαζικός αδένας είναι ουσιαστικά ένα διαφοροποιούμενο στο χρόνο όργανο και όχι στατικό, η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται ορμονικά. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αλλαγές τόσο στα διάφορα ηλικιακά στάδια της γυναίκας αλλά και κυκλικές αλλαγές σε μηνιαία βάση.

Περισσότερα