Χειρουργική Αντιμετώπιση Καλόηθων Παθήσεων

Χειρουργική Αντιμετώπιση Καλόηθων

Χειρουργική Αντιμετώπιση Καλόηθων Παθήσεων

Οι περισσότερες παθήσεις του μαστού είναι καλοήθεις και δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.
Ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης μπορεί να τεθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • όταν δεν έχουμε βεβαιότητα ότι πρόκειται περί καλοήθειας, όπως στην περίπτωση μιας μάζας που τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά της δεν είναι σαφώς καλοήθη και η διαδερμική βιοψία δεν είναι δυνατή ή έδωσε αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα
 • στην περίπτωση παθολογικού αιματηρού εκκρίματος από τη θηλή, ακόμη και με αρνητική
  κυτταρολογική εξέταση
 • όταν μια καλοήθης βλάβη, επιβεβαιωμένη με διαδερμική βιοψία, αλλάζει σε επανέλεγχο, π.χ. ένα ινοαδένωμα που αυξάνει σε μέγεθος
 • όταν επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, όπως εμμένον άφθονο έκκριμα θηλών που
  οφείλεται σε πορεκτασία
 • φλεγμονή του μαστού, όπως απόστημα, συρίγγιο κλπ
 • γιγαντομαστία, για μυοσκελετικούς και αισθητικούς λόγους
 • γυναικομαστία σε άνδρες, που μπορεί να προκαλεί πόνο ή να ενοχλεί αισθητικά τον ασθενή

Σημαντική σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις είναι η σωστή διαφοροδιάγνωση, δηλαδή η σωστή συνεκτίμηση συμπτωμάτων, κλινικής εικόνας και απεικόνισης ώστε η πρόταση χειρουργικής επέμβασης να είναι στοιχειοθετημένη.