Μορφολογία

Μελετώντας τη μορφολογία των καρκινικών κυττάρων και την αρχιτεκτονική του καρκίνου στο μικροσκόπιο, καταγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Ιστολογικός τύπος

Ανάλογα με την προέλευση των κυττάρων από τους πόρους ή τα λόβια ή και πιο σπάνιους κυτταρικούς πληθυσμούς, ο ιστολογικός τύπος διακρίνεται σε:

– πορογενές αδενοκαρκίνωμα, μη ειδικού τύπου
– λοβιακό
– μυελοειδές
– βλεννώδες
– σηληνώδες
– θηλώδες
– σπάνιοι ειδικοί τύποι (νευροενδοκρινικός, μεταπαλστικός, κ.α)
– σπάνια νεοπλάσματα (μεταστατικά από άλλα όργανα, λεμφώματα κ.α)

Διαφοροποίηση- GRADE

Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα καρκινικά κύτταρα διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά και σχηματίζουν δομές που θυμίζουν τη φυσιολογική αρχιτεκτονική του μαστού, διακρίνουμε τη διαφοροποίηση σε:

– Grade I= καλή, με διατήρηση αρκετών χαρακτηριστικών και δομής
– Grade II = μέτρια
– Grade III = χαμηλή, με μεγάλη απώλεια των ειδικών χαρακτηριστικων και της δομής

Λεμφαγγειακή διήθηση– Lymphovascular Invasion LVI

Καταγράφεται η παρουσία καρκινικών κυττάρων μέσα σε αγγεία ως ενδεικτική επέκτασης της νόσου στη συστηματική κυκλοφορία

Αντίδραση στρώματος

Καταγράφονται αλλαγές πέριξ των καρκινικών κυττάρων που προέρχονται από τα κύτταρα του στρώματος, στην προσπάθειά τους να περιχαρακώσουν το όγκο, όπως μεγάλη ανάπτυξη ινικής, παρουσία νεκρώσεων, διήθηση από λεμφοκύτταρα κλπ 

Λεμφαδενική διήθηση

Αναζητάται η παρουσία καρκινικών κυττάρων στους εξεταζόμενους λεμφαδένες και το φορτίο τους (μεμονωμένα κύτταρα, μικρομεταστάσεις, μεγάλες εναποθέσεις, πλήρης κατάληψη ή ακόμα και εξωλεμφαδενική διασπορά στο περιλεμφαδενικό λίπος)

Διαβάστε για την Βιολογία του Καρκίνου του Μαστού: