Τοπικά Προχωρημένο Διηθητικό Καρκίνωμα (Locally Advanced Breast Cancer) – Στάδιο ΙΙΙ

Τοπικά Προχωρημένο Διηθητικό Καρκίνωμα (Locally Advanced Breast Cancer) – Στάδιο ΙΙΙ

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάγνωση της κακοήθειας γίνεται σε προχωρημένο στάδιο κατά το οποίο η νόσος έχει μεγάλη επέκταση τόσο στο μαστό όσο και στους περιοχικούς λεμφαδένες. Είναι οι περιπτώσεις όπου:

Κλινικά: ψηλαφάται ευμεγέθης μάζα, άνω των 5 εκατοστών, ενδέχεται να υπάρχει περιοχικό οίδημα του μαστού και όψη φλοιού πορτοκαλιού, ερυθρότητα, συσσωματωμένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, διήθηση του μείζονα θωρακικού μυός με συνοδό θωρακικό άλγος, εξέλκωση του δέρματος.
Απεικονιστικά: ανευρίσκονται μεγάλες μάζες μαστογραφικά και υπερηχογραφικά, με ή χωρίς αποτιτανώσεις, αυξημένη αγγείωση, διαταραχή όλου του πέριξ μαζικού παρεγχύματος με οίδημα του δέρματος και των ιστών.Τα καρκινώματα στο στάδιο αυτό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν δώσει μεταστάσεις κατά τη διάγνωσή τους και ο θεραπευτικός χειρισμός τους είναι πιο σύνθετος.

Διαβάστε για την Έκταση του Καρκίνου του Μαστού: