Κλινική Εξέταση Μαστού με Υπερηχογραφική και Μαστογραφική Συσχέτιση

Κλινική Εξέταση Μαστού με Υπερηχογραφική και Μαστογραφική Συσχέτιση

Στο Ιατρείο Χειρουργικής Μαστού η χειρουργική εξέταση της ασθενούς περιλαμβάνει :

  • λεπτομερή λήψη και ψηφιακή καταγραφή του ιατρικού ιστορικού της ασθενούς, των συμπτωμάτων που ενδεχομένως αναφέρει και των εργαστηριακών εξετάσεων που διαθέτει
  • φυσική εξέταση των μαστών που συμπληρώνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο με υπερηχογραφική συσχέτιση με υψίσυχνη γραμμική κεφαλή υπερήχων
  • μαστογραφική συσχέτιση των ψηλαφητικών και υπερηχογραφικών ευρημάτων
  • διαφορική διάγνωση και σύσταση για περαιτέρω ενέργειες
  • γραπτό ενημερωτικό σημείωμα με τις απαραίτητες ανωτέρω πληροφορίες

Εγκυμοσύνη και Μαστογραφία

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη