Χειρουργική Βιοψία Μαστού με Τοποθέτηση Συρμάτινου Οδηγού

Βιοψία Μαστού

Χειρουργική Βιοψία Μαστού με Τοποθέτηση Συρμάτινου Οδηγού

Σε ορισμένες περιπτώσεις ύποπτων βλαβών του μαστού η διαδερμική βιοψία:

  • δεν είναι δυνατή λόγω της θέσης της βλάβης μέσα στο μαστό ή του μικρού μεγέθους της
  • δεν είναι επιτυχής, λόγω μη επάρκειας του δείγματος
  • δεν είναι σαφής ως προς το αποτέλεσμα, λόγω της ετερογενούς φύσης της βλάβης

Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση της ύποπτης αλλοίωσης και η εξέταση αυτής στο σύνολό της και όχι δειγματοληπτικά. Ωστόσο, πριν τη χειρουργική βιοψία είναι απαραίτητη η στοχευμένη ανεύρεση της αλλοίωσης στο μαστό, ώστε να μην αφαιρείται μεγαλύτερο τμήμα του μαστού από αυτό που φέρει την ύποπτη περιοχή. Για το λόγο αυτό τοποθετείται διαδερμικά συρμάτινος οδηγός στη βλάβη. Εάν η βλάβη του μαστού είναι ορατή στον υπερηχογραφικό έλεγχο, η τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού γίνεται από τη χειρουργό με υπερηχογραφική καθοδήγηση διεγχειρητικά, δηλαδή μετά την εισαγωγή στην αναισθησία της ασθενούς.
Εάν η βλάβη είναι ορατή μόνο στη μαστογραφία, γίνεται τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού με μαστογραφική καθοδήγηση, πριν ακριβώς από το χειρουργείο, στο οικείο Τμήμα Μαστογράφου, με τη συνεργασία της χειρουργού με τον εξειδικευμένο ακτινολόγο στη μαστογραφική τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού.
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πιστοποιείται η αφαίρεση της ύποπτης αλλοίωσης με διεγχειρητικό υπερηχογράφημα στην περίπτωση των υπερηχογραφικών βλαβών και με μαστογραφία του αφαιρεθέντος δείγματος στην περίπτωση των μαστογραφικών. Τότε και μόνο δίνεται η έγκριση για ανάνηψη της ασθενούς.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη