Ογκεκτομή

Ογκεκτομή

Οι Επεμβάσεις Διατήρησης του Μαστού (Breast Conserving Surgery BCS) έχουν επικρατήσει ως η κύρια χειρουργική επιλογή στη θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού. Ξεκίνησαν ως τεταρτεκτομές και πλέον είναι συνυφασμένες με τις ογκεκτομές. Αναφέρεται ότι σε ένα οργανωμένο Κέντρο Μαστού, οι επεμβάσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν περίπου το 70% των χειρουργικών επεμβάσεων στο μαστό.

Μειονεκτήματα Ογκεκτομής

Αν και οι περισσότερες επεμβάσεις διατήρησης μαστού είναι επιτυχείς, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι, όπως:

 • ανεπαρκές χειρουργικό όριο, με αποτέλεσμα την ανάγκη επανεπέμβασης, είτε με επιπλέον ογκεκτομή (reexcision) ή ακόμη και μαστεκτομή
 • σημαντική παραμόρφωση του εναπομείναντος μαστού, συνήθως λόγω εκτεταμένης εκτομής
 • ασυμμετρία με τον υγιή μαστό
 • ανάγκη για επιπλέον ακτινοθεραπεία στον υπολειπόμενο μαστό
 • πιθανότητα τοπικής υποτροπής, που καθιστά αναγκαία τη συστηματική παρακολούθηση, κλινική και απεικονιστική, και τη βιοψία σε υπόνοια επανεμφάνισης της νόσου

Πότε εφαρμόζεται η ογκεκτομή;

Οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού συνιστώνται βάσει ορισμένων αρχών, που ουσιαστικά εξασφαλίζουν τη μικρή πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Τέτοιες αρχές είναι:

 • μπορούν να εφαρμοστούν σε ενδοπορικά αλλά και διηθητικά καρκινώματα
 • η έκταση του καρκινώματος πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την επίτευξη υγιών χειρουργικών ορίων, σε σχέση με το μέγεθος του πάσχοντος μαστού
 • να είναι δυνατή η ακτινοθεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση

Τί δεν προτιμάται

Περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει να προτείνεται διατήρηση του μαστού είναι όταν εκτιμάται ογκολογικά υψηλή η πιθανότητα τοπικής υποτροπής, όπως όταν:

 • Το μέγεθος της νόσου είναι τέτοιο σε σχέση με το μέγεθος του μαστού, που δεν είναι δυνατή η επίτευξη υγιών ορίων
 • Πολυεστιακή νόσος (πολλές εστίες στο ίδιο 4μόριο του μαστού) ή πολυκεντρική (εστίες σε περισσότερα από ένα 4μόρια του μαστού)
 • Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού
 • Αδυναμία ακτινοθεραπείας
 • Ύπαρξη γονιδιακής μετάλλαξης

Επιπλέον, υπάρχουν και αισθητικοί λόγοι που ενδέχεται να επιβάλλουν την αποφυγής μιας επέμβασης διατήρησης μαστού, όπως;

 • Πολύ μικρό μέγεθος μαστού, που δεν «συγχωρεί» αισθητικά την εκτομή ακόμη και ενός μικρού σχετικά καρκινώματος
 • Προηγηθέντες ογκολογικοί χειρισμοί (ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία στον πάσχοντα μαστό, μαστεκτομή στον ετερόπλευρο μαστό)

Χειρουργεία Ογκεκτομής

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε περισσότερα: