Φλεγμονές Μαστού

Οι φλεγμονές του μαστού, μικροβιακές και μη, παρουσιάζουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με:

– το έδαφος στο οποίο εμφανίζονται, πχ θηλασμός, συστηματική νόσος όπως διαβήτης ή αυτοάνοσα νοσήματα, μετά από χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία. Σπάνια δε εικόνα άσηπτης φλεγμονής όλου του μαστού αναπτύσσεται σε έδαφος καρκινωμάτωσης του αδένα, στο πλαίσιο του φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, μια κατάσταση που πρέπει πάντα να μπαίνει στη διαφοροδιάγνωση.
– το μικρόβιο που εμπλέκεται (κοινά ή σπάνια παθογόνα)
– τη θέση τους στο μαστό: περιφερική που αφορά το μαζικό παρέγχυμα ή περιθηλαία που εμπλέκει και τους υποκείμενους γαλακτοφόρους πόρους.

Οι λοιμώξεις του μαστού μπορεί να έχουν μια ήπια διαδρομή και να αποθεραπευθούν με φαρμακευτική αγωγή ή να μετατραπούν σε χρόνιες και υποτροπιάζουσες, γεγονός που τις καθιστά και δυσίατες. Ανάλογα με την εκάστοτε εικόνα και αφού αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοήθειας με την ενδεδειγμένη βιοψία, η προσπάθεια κατευθύνεται στην φαρμακευτική αγωγή με αντιβιοτικά. Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, είτε συλλογής υγρού είτε χρονιότητας μιας εικόνας.

Οι αρχές της χειρουργικής θεραπείας είναι:

– σε περιφερικές λοιμώξεις σε απόσταση από το θηλαίο σύστημα, με εικόνα αποστήματος μετά από αντιβιοτική θεραπεία , επιχειρείται παροχέτευση του παχύρευστου επιμολυσμένου υγρού είτε διαδερμικά είτε με μικρή χειρουργική τομή, που να μην αφήνει εμφανή ούλη μετεγχειρητικά
– σε υποθηλαίες φλεγμονές, γίνεται προσπάθεια παροχέτευσης της συλλογής διαμέσου του θηλαίου συστήματος ώστε να μην εγκατασταθεί επικοινωνία αυτού με το δέρμα.
– σε περιθηλαίο συρίγγιο, επικοινωνία δηλαδή κάποιου πόρου με την επιφάνεια του μαστού, συνήθως στο όριο θηλαίας άλω – δέρματος, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και αφαίρεσης του πάσχοντος γαλακτοφόρου πόρου μαζί με το συριγγώδη πόρο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής
– σε υποτροπιάζουσες περιθηλαίες φλεγμονές ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλου του υποθηλαίου συστήματος, λόγω επινέμησής του από την αρχική εντοπισμένη λοίμωξη

Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική τεχνική ακολουθεί τις αρχές των μικρών, κρυφών ουλών και της αποκατάστασης των ελλειμάτων που δημιουργούνται στον αδένα κατά το χειρουργικό καθαρισμό.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για Επεμβάσεις Καλόηθων Παθήσεων: