Νεότερες Τεχνικές

Νεότερες Τεχνικές Απεικόνισης

Στην προσπάθεια βελτίωσης της απεικονιστικής ακρίβειας του μαστού έχουν αναπτυχθεί αναβαθμίσεις των ήδη υπαρχουσών τεχνικών αλλά και έχουν αναδυθεί νεότερες τεχνικές, που είτε χρησιμοποιούν τις συμβατικές πηγές ενέργειας με καινούργιους τρόπους είτε αναπτύσσουν τέλειες καινούργιες απεικονίσεις. Πολλές από αυτές έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα και αρχίζουν να ενσωματώνονται στην κλινική πράξη, βάσει ενδείξεων, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εξέλιξης και δοκιμάζονται στο πλαίσιο κλινικών μελετών.

Αναβαθμίσεις συμβατικών μεθόδων

– Ψηφιακή Τομοσύνθεση, με την οποία λαμβάνονται πολλαπλές μαστογραφικές “φέτες” του μαστού, οπότε αναλύονται ακριβέστερα περιοχές αυξημένης μαστογραφικής πυκνότητας

– Ελαστογραφία, με την οποία πραγματοποιείται υπερηχογραφικά μελέτη της ελαστικότητας των ιστών και διαφοροποίηση αυτών βάσει του βαθμού σκληρίας τους

– Μαγνητική Μαστογραφία Ultra Fast, με την οποία λαμβάνονται αντιπροσωπευτικές λήψεις του μαστού στο μαγνήτη σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με τη συμβατική MRI μαστών

Χρήση συμβατικών μεθόδων με νέους τρόπους

– Ψηφιακή μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού (Spectral Mammography): κατά τη διενέργεια της ψηφιακής μαστογραφίας πραγματοποιείται και ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, η κατανομή του οποίου στο μαστό απεικονίζεται μαστογραφικά, προσπαθώντας ουσιαστικά να απεικονίσει και λειτουργικά το μαζικό παρέγχυμα (μιμούμενη ως εξέταση κατά κάποιο τρόπο τη μαγνητική μαστογραφία)

– Whole Breast Ultrasound: Χρήση κατάλληλης υπερηχογραφικής κεφαλής που βάσει λογισμικού εξετάζει αυτόματα με πολλαπλές σαρώσεις το μαστό, χωρίς τη συμμετοχή ακτινολόγου, ο οποίος καλέιται στη συνέχεια να μελετήσει και διαφοροδιαγνώσει τις συλλεχθείσες εικόνες.

Υπερηχητική Τομογραφία Μαστού: κατά την τεχνική αυτή, υπερηχητικά κύματα διελαύνουν το μαστό σε πολλαπλές τομές και δίνουν πολλαπλές παράλληλες και διαδοχικές υπερηχογραφικές εικόνες του εξεταζόμενου μαστού, όπως στην αξονική τομογραφία, χωρίς όμως τη χρήση ακτινοβολίας.

– PET Μαστογραφία: χρήση της τεχνικής της εκπομπής ποζιτρονίων, με την οποία επιτυγχάνεται απεικόνιση του μεταβολισμού των ιστών, στην απεικόνιση του μαστού. Θεωρητικά ανευρίσκονται βλάβες στο μαστό με διαφορετικό κάθε φορά μεταβολισμό, βάσει του οποίου διαφοροδιαγνώσκονται.

Καινοτόμες απεικονίσεις

– Θερμογραφία μαστών: πειραματική τεχνική που προσπαθεί να λάβει εικόνες του μαζικού παρεγχύματος με βάση τη διαφορετική θερμοκρασία των εκάστοτε περιοχών – βλαβών

– Μοριακή απεικόνιση μαστών (Molecular Breast Imaging): πειραματικές μέθοδοι χρήσης ειδικών μορίων με εξειδικευμένη λειτουργία στα καρκινικά κύτταρα του μαστού, που προσδένονται σε κατάλληλο ραδιενεργό υλικό και χορηγούνται ενδοφλεβίως. Η πρόσληψή τους από τα καρκινικά κύτταρα, εφόσον αυτά υπάρχουν, οδηγεί σε πρώιμη ανίχνευσή τους. Οι μέθοδοι αυτές, παρόμοιες σε φιλοσοφία με το PET SCAN, στηρίζονται στην εξειδικευμενη λειτουργία των κυττάρων και όχι μόνο στη μορφολογία μεγάλων βλαβών και φαίνεται να αποτελούν το μέλλον στην απεικόνιση του μαστού