μαστογραφία

Είδη Μαστογραφίας

Αναλογική μαστογραφία: αφορά στη παλαιότερη τεχνική της μαστογραφίας κατά τη οποία η αποτύπωση της εικόνας (η απορρόφηση δηλαδή της ακτινοβολίας μετά τη διέλευσή της από το μαστό) γίνεται στο κλασικό ακτινολογικό φιλμ. Θεωρείται ότι χορηγεί μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας και επιτυγχάνει λιγότερο λεπτομερή απεικόνιση του παρεγχύματος. Ειναι ικανοποιητική ως εξέταση σε γυναίκες με λιπώδεις μαστούς, των οποίων η περιεκτικότητα σε πυκνά ινοαδενικά στοιχεία είναι μικρή και άρα τα λιγοστά που υπάρχουν μπορούν να εκτιμηθούν καθώς περιβάλλονται από σκουρόχρωμο λίπος.

Ψηφιακή Μαστογραφία: αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη της αναλογικής, καθώς η ακτινοβολία που διαπερνά το μαστό μετράται με ψηφιακό τρόπο και ακολούθως εκτυπώνεται σε φιλμ. Χορηγεί σχετικά μικρότερες δόσεις ακτινοβολίας και δίνει πιο λεπτομερή απεικόνιση, που είναι απαραίτητη σε γυναίκες με πυκνά ινοαδενικά στοιχεία. Αποτελεί εξέταση εκλογής σε γυναίκες μικρότερες των 50 ετών αλλά και άνω των 50 με πυκνούς μαστούς.

Ψηφιακή Τομοσύνθεση: Νεότερης γενιάς μαστογράφοι έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν την ίδια περίπου δόση ακτινοβολίας σε πολλαπλά διαφορετικά επίπεδα στο μαστό, που απέχουν μεταξύ τους κατά περίπου 1 εκατοστό, και να λαμβάνουν έτσι διαδοχικές μαστογραφικές “φέτες” του μαστού. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανά επίπεδο μελέτη της εικόνας του παρεγχύματος και η ανάδειξη μικρών αλλοιώσεων, που ενδεχομένως να ασαφοποιούνταν στην κλασική μαστογραφία. Προς το παρόν αποτελεί εξέταση εκλογής σε διαφοροδιαγωστικό πρόβλημα στην ψηφιακή μαστογραφία.

Προληπτική Μαστογραφία

Είναι η μαστογραφία που διενεργείται σε ασυμπτωματική γυναίκα με στόχο την ανίχνευση σε πρώιμο στάδιο πιθανής κακοήθειας. Διενεργείται μία φορά ετησίως μετά τα 40 έτη σε γυναίκες γενικού κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Σε άτομα αυξημένου κινδύνου ξεκινά μετά τα 30 έτη.

Διαγνωστική Μαστογραφία

Είναι η μαστογραφία που διενεργείται σε κάθε γυναίκα που εμφανίζεται με κάποιο σύμπτωμα από το μαστό ή όταν στην προληπτική μαστογραφία ανευρίσκεται εύρημα που χρήζει περεταίρω διερεύνησης. Μπορεί να είναι η πλήρης μαστογραφία 2 λήψεων εκάστου μαστού, σε περίπτωση μη προηγηθείσας μαστογραφίας ή κάποια εξειδικευμένη λήψη που θα βοηθήσει στη διευκρίνιση ασαφούς ευρήματος στην ήδη διενεργηθείσα μαστογραφία π.χ. μεγενθυντική λήψη σε περίπτωση μικροαποτιτανώσεων, εντοπιστική λήψη στην περίπτωση ασαφών σκιάσεων, ειδικές λήψεις σε περίπτωση ύπαρξης ενθεμάτων σιλικόνης κλπ.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε ακόμη για τη Μαστογραφία – Τομοσύνθεση: