ογκοπλαστική χειρουργική μαστού

Ογκοπλαστική Χειρουργική

Στη σύγχρονη χειρουργική του μαστού εφαρμόζονται πλέον τεχνικές που στόχο έχουν να θεραπεύσουν την υποκείμενη παθολογία, διατηρώντας ταυτόχρονα ή και βελτιώνοντας την εικόνα του νοσούντος μαστού. Οι τεχνικές αυτές χαρακτηρίζονται ως ογκοπλαστικές και συνδυάζουν αρχές ογκολογίας, δηλαδή πλήρη και με υγιή όρια αφαίρεση μιας βλάβης, με αρχές  αισθητικής χειρουργικής, δηλαδή διατήρηση/ βελτιστοποίηση της θέσης και του σχήματος  του μαστού και του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω, μικρές και «κρυφές» τομές και συμμετρία του πάσχοντος με τον έτερο μαστό.

Ογκοπλαστική Χειρουργική Καρκίνου του μαστού

Διακρίνονται σε 2 επίπεδα, ανάλογα με την ποσότητα του μαστού που αφαιρείται, την εκτομή  δέρματος ή όχι και το είδος των χειρουργικών παρασκευών που πρέπει να διενεργηθούν. Στόχος πάντα είναι η χειρουργική εκρίζωση της νόσου με ταυτόχρονη ανακατασκευή της σφαίρας του μαστού και κεντρική θέση της θηλής στο πιο προέχον σημείο του μαστού.
Διαβάστε περισσότερα για την ογκοπλαστική χειρουργική

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη