Διαδερμική Βιοψία Μαστού (FNA- Core Biopsy) με Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

Διαδερμική Βιοψία Μαστού

Διαδερμική Βιοψία Μαστού (FNA- Core Biopsy) με Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

Κατά τη χειρουργική εκτίμηση, μετά τον υπολογισμό κινδύνου, τη φυσική εξέταση και την απεικονιστική συνεκτίμηση, η διαφορική διάγνωση οδηγεί σε περαιτερω συστάσεις, όπως:

  • ετήσια επανεξέταση επί μη παθολογικών ευρημάτων
  • επανεκτίμηση σε σύντομο χρονικό διάστημα επί καλόηθων ευρημάτων
  • διενέργεια βιοψίας επί ύποπτων ευρημάτων.

Βιοψία στον μαστό

Εφόσον τεθεί η ένδειξη βιοψίας από ύποπτη ψηλαφητή ή απεικονιστική βλάβη του μαστού, πρώτη επιλογή αποτελεί η διενέργεια διαδερμικής βιοψίας, υποχρεωτικά με υπερηχογραφική καθοδήγηση, δηλαδή η λήψη δείγματος από τη βλάβη με:

  • FNA (Fine Needle Aspiration), δηλαδή παρακέντηση δια λεπτής βελόνης και λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση (περιλαμβάνει και εκκενωτική παρακέντηση μακροκύστεων του μαστού)
  • Core Biopsy, δηλαδή παρακέντηση δια κόπτουσας βελόνας και λήψη ιστικών δειγμάτων για ιστολογική εξέταση

Σε περίπτωση πιθανολογούμενης κακοήθειας είναι απαραίτητος ο επιπλέον έλεγχος υπερηχογραφικά της σύστοιχης μασχάλης και η διενέργεια διαδερμικής βιοψίας λεμφαδένων ύποπτων για μετάσταση.
Μετά τη λήψη της κυτταρολογικής/ ιστολογικής έκθεσης πραγματοποιείται επανεξέταση με στόχο τον επόμενο χειρισμό, δηλαδή παρακολούθηση επί καλοήθους αποτελέσματος ή χειρουργική επέμβαση επί ύποπτου ή θετικού αποτελέσματος.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη