Γυναικομαστία

Η γυναικομαστία είναι μια συχνή καλοήθης κατάσταση του ανδρικού μαστού με ποικίλη αιτιολογία. Η χειρουργική έχει θέση στις εξής περιπτώσεις:

– αμφοτερόπλευρη γυναικομαστία σε νέους άνδρες που δεν υποχωρεί μετά από 2 χρόνια, επηρεάζει την εικόνα τους και τους επιβαρύνει ψυχολογικά
– ετερόπλευρη επώδυνη γυναικομαστία, που δεν υφίεται με τα συντηρητικά μέτρα

Ανάλογα με τη βαρύτητα έχει διαβαθμίσεις:

– μικρού βαθμού, με αύξηση μόνο του υποθηλαίου τμήματος του ανδρικού αδένα, χωρίς περίσσεια δέρματος
– μεσαίου βαθμού, με αύξηση όλου του αδένα και σημαντική αύξηση του μεγέθους του μαστού
– βαρεία, με σημαντική αύξηση του αδένα και του λίπους και επιπλέον μεγάλη περίσσεια δέρματος

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται μέσω περιθηλαίων τομών με κατάλληλη επέκταση αυτών σε μεγάλου βαθμού γυναικομαστία με περίσσεια δέρματος. Ακολουθεί εκπυρήνιση του αδένα ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατήρηση ενός σφαιρικού δερματικού φακέλου με σωστή θέση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω, που θα επικαθίσει στο θωρακικό τοίχωμα και θα δώσει το αισθητικό αποτέλεσμα ενός ανδρικού μαστού.