Υποδόρια Μαστεκτομή – Subcutaneous Mastectomy

Στην υποδόρια μαστεκτομή αφαιρούνται ο μαζικός αδένας μαζί με το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω, αλλά διατηρείται το δέρμα του μαστού. Θεωρείται ογκολογικά ασφαλής και επιπλέον αισθητικά βελτιωμένη. Διενεργείται όταν πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

– το δέρμα του μαστού μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια ογκολογική, δεν διηθείται δηλαδή και δεν είναι πλησίον του καρκινώματος
– επιδιώκεται άμεση πλαστική αποκατάσταση μαστού, συνήθως με ένθεμα ή ακόμα και αυτόλογο ιστό.

Η τεχνική είναι παρόμοια με αυτή της απλής μαστεκτομής με τη διαφορά ότι η τομή είναι μικρότερη και περιλαμβάνει μόνο το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω, είτε με οριζόντια κατεύθυνση είτε σε κυκλοτερή σχεδιασμό. Η εκπυρήνιση του μαζικού παρεγχύματος πραγματοποιείται με τις ίδιες αρχές, με σταδιακή αποκόλληση αυτού από το δέρμα και τους μύες του θωρακικού τοιχώματος. Συνήθως ακολουθεί πλαστική αποκατάσταση, με επιπλέον χειρουργικές παρασκευές και αντίστοιχα αυξημένη αποθεραπεία.

Ως τεχνική, καθώς διατηρεί το δέρμα του μαστού, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

– καλύτερης ποιότητας δέρμα σε σχέση με αυτό που προκύπτει από διάταση ή από μεταφορά δερματομυικού κρημνού
– αποκατάσταση σε ένα στάδιο, εάν το μέγεθος του μαστού είναι το επιθυμητό
– μικρότερο χρόνο διάτασης, εάν επιλέγεται η τεχνική της διάτασης για επίτευξη μεγαλύτερου μεγέθους μαστού

Διαβάστε για τις επεμβάσεις της Μαστεκτομής:

Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μαστεκτομή. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαζικού αδένα μέχρι...

Περισσότερα