Λεμφαδένες

Χειρουργική Μασχάλης

Βασικές Έννοιες

Λειτουργικά Στοιχεία Λεμφαδένων
Οι λεμφαδένες αποτελούν δομικά στοιχεία του λεμφικού συστήματος, που ανήκει στο κυκλοφορικό σύστημα, και παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. Βρίσκονται κατά ομάδες σε όλο το σώμα, αποχετεύοντας τη λέμφο των γειτονικών τους κάθε φορά οργάνων. Η λέμφος φέρει το υγρό που βρίσκεται ανάμεσα στα κύτταρα του εκάστοτε οργάνου, το λεγόμενο μεσοκυττάριο υγρό, μαζί με λεμφοκύτταρα που παράγονται στο μυελό των οστών και το θύμο αδένα. Συλλέγεται σταδιακά από τα περιφερικά όργανα, μέσω των λεμφαγγείων, προς το κέντρο του σώματος, φιλτράρεται στους λεμφαδενικούς σταθμούς και επιστρέφει στην συστηματική κυκλοφορία του αίματος.

Η βασική λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι διττή και περιλαμβάνει:

– την επιστροφή, μέσω των λεμφαγγείων, του πλεονάζοντος υγρού που μπορεί να διαφύγει από το κύτταρα προς το μεσοκυττάριο υγρό, μαζί με πρωτεΐνες, πίσω στην συστηματική κυκλοφορία
– την αποφυγή λοιμώξεων, μέσω της λειτουργίας των λεμφαδένων, που είναι δυνατό να προκληθούν από μικροοργανισμούς, οι οποίοι κατάφεραν να διεισδύσουν στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος μέσω των αιμοφόρων αγγείων ή άλλων οδών, όπως αναπνευστική, γαστρεντερική, δερματική κλπ

Ο λεμφαδένας έχει σχήμα νεφροειδές και αποτελείται από την πύλη, που περιέχει τα αγγεία του λεμφαδένα, και το φλοιό που περιέχει τα Β και Τ λεμφοκύτταρα. Η λέμφος εισέρχεται στο λεμφαδένα με το προσαγωγό λεμφαγγείο. Εάν υπάρχουν μικροοργανισμοί ή και τμήματα αυτών στη λέμφο, μεταφέρονται στο λεμφαδένα όπου γίνεται η συνάντηση τους με τα λεμφοκύτταρα. Τα τελευταία ενεργοποιούνται, αναπτύσσουν ποικίλους  μηχανισμούς άμυνας, όπως δημιουργία αντισωμάτων και έκλυση ουσιών (κυτοκίνες) για πρόσκληση και άλλων κυττάρων άμυνας και αντιμετωπίζουν την επικείμενη λοίμωξη. Ακολούθως, η λέμφος απομακρύνεται από το λεμφαδένα με το απαγωγό λεμφαγγείο.

Η Σημασία των Λεμφαδένων στον Καρκίνο
Η επέκταση των καρκινικών κυττάρων πέρα από το αρχικό σημείο ανάπτυξής τους θεωρείται ότι γίνεται με 3 τρόπους:

  • Κατ’ επέκταση ιστών
  • Μέσω των λεμφαγγείων, προς τους γειτονικούς λεμφαδένες και από εκεί στη συστηματική κυκλοφορία
  • Μέσω των αιμοφόρων αγγείων, κατευθείαν στη συστηματική κυκλοφορία

Ειδικά για τους λεμφαδένες, που είναι σε άμεση συνάρτηση με τα όργανα που αποχετεύουν, θεωρείται ότι «φρουρούν» την κατάστασή τους, και μάλιστα ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των καρκινικών κυττάρων. Όταν ένα καρκίνωμα αναπτυχθεί σε ένα όργανο και γίνει διηθητικό, καρκινικά κύτταρα εξέρχονται προς το γειτονικό περιβάλλον και μεταφέρονται μέσω των λεμφαγγείων στους γειτονικούς λεμφαδένες. Για το λόγο αυτό, σε κάθε περίπτωση διηθητικού καρκίνου οποιουδήποτε συμπαγούς οργάνου, ερευνάται και η κατάσταση των αντίστοιχων λεμφαδένων που το αποχετεύουν.

Διαβάστε για τους Λεμφαδένες Μασχάλης:

Μασχαλιαία Χώρα

Χειρουργικές Τεχνικές των Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

Η σύγχρονη τεχνική εκτίμησης των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι η ανίχνευση και βιοψία του λεμφαδένα φρουρού ώστε να ακολουθήσει η τεχνική αντιμετώπισης του προβλήματος.

Περισσότερα