ψηλαφητά ευρήματα

Αυτοεξέταση Μαστού

Ως αυτοεξέταση ορίζεται η σχολαστική και μεθοδική παρατήρηση και ψηλάφηση των μαστών της από την ίδια τη γυναίκα.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ως εξέταση προϋποθέτει κάποιους όρους:

– προθυμία της γυναίκας να υποβάλλει τον εαυτό της σε αυτή τη διαδικασία
– δεξιότητες κλινικής εξέτασης
– ιατρικές γνώσεις εκτίμησης των αποτελεσμάτων

Επιπλέον, ως σύσταση συνεπάγεται ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη:

– καθησυχασμό από τη μη εύρεση παθολογίας
– πρώιμη ανίχνευση σημείων κακοήθειας

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα:

– Η αυτοεξέταση δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την επιβίωση των γυναικών που την ακολουθούν από καρκίνο του μαστού. Διαμορφώθηκε ως οδηγία σε παλαιότερες χρονικές στιγμές σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν ατυχή συμβάντα περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, που είχαν δώσει συμπτωματολογία και δεν εκτιμήθηκαν σωστά.

– Όποια γυναίκα επιθυμεί να προβαίνει σε αυτή την εξέταση πρέπει να διδαχθεί από ένα ειδικό χειρουργό μαστού τη σωστή μεθοδολογία, να επιβεβαιώσει τον ορθό τρόπο διενέργειάς της και να αντιληφθεί τα πιθανά ευρήματα και τη σημασία τους

– Όποια γυναίκα δεν επιθυμεί την παραπάνω διαδικασία, πρέπει να αναφέρεται στον ειδικό χειρουργό μαστού

– Σύγχρονη προσέγγιση αποτελεί η λεγόμενη “επίγνωση των μαστών” (breast awareness), που ουσιαστικά σημαίνει σωστή ιατρική ενημέρωση περί των καταστάσεων και παθήσεων του μαστού καθώς και την ενδεικνυόμενη παρακολούθηση από την ίδια τη γυναίκα σε συνεργασία με το χειρουργό της