ψηλαφητά ευρήματα

Ψηλαφητά Ευρήματα

Από τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα των γυναικών που εξετάζονται σε ένα χειρουργικό ιατρείο μαστού είναι ψηλαφητά ευρήματα που τους προκαλούν σύγχυση και φόβο. Κατά την κλινική εξέταση αυτά μπορούν να διακριθούν σε 2 βασικές κατηγορίες:

  • Επώδυνες, ασαφούς σχήματος και μεγέθους, περιοχές του μαζικού αδένα με κατά τόπους περίγραπτη δομή, συμπαγή υφή και μικροοζώδη επιφάνεια. Συνήθως αυτές οι περιοχές του αδένα είναι σταθερές αλλά κυμαίνονται σε μέγεθος και άλγος ανάλογα με τον εμμηνορυσιακό κύκλο ή και πιθανές διαταραχές στην ορμονική κατάσταση της γυναίκας. Σε κυτταρικό επίπεδο προκαλούνται από 2 τύπους αλλοιώσεων, τις ινοκυστικές αλλαγές και τις σκληρυντικές αλλοιώσεις.
  • Σαφή περίγραπτα μορφώματα, με ψηλαφητό όριο και μετρήσιμο μέγεθος, υφή κυμαινόμενη (μαλακή, υπόσκληρη, σκληρή) και επιφάνεια που περιγράφεται ως λεία, λοβωτή ή και ανώμαλη.
    Απεικονιστικά οι βλάβες αυτές αντιστοιχούν σε 2 κατηγορίες: τις κύστεις και τα συμπαγή μορφώματα

Διαβάστε για τα Ψηλαφητά Ευρήματα Μαστού: