Μεταστατικό Καρκίνωμα – Σταδιο IV

Μεταστατικό Καρκίνωμα – Σταδιο IV

Τι είναι; Μεταστατικός ή νόσος σταδίου IV είναι ο καρκίνος που έχει ταξιδέψει εκτός μαστού και έχει εγκατασταθεί σε απομακρυσμένα όργανα. Η διάγνωση αυτή μπορεί να τεθεί κατά την αρχική διάγνωση της νόσου (de novo) σε ποσοστό 5%, μπορεί όμως να εμφανιστεί και μετά την αρχική θεραπεία, ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Τα όργανα στα οποία μεθίστανται κατά προτίμηση τα καρκινικά κύτταρα από το μαστό είναι συγκεκριμένα:

– Οστά 40%
– Πνεύμονες 30%
– ‘Ηπαρ 25%
– Εγκέφαλος 10%

– Πιο σπάνιες θέσεις: περιτόναιο, μήνιγγες, ωοθήκες, χοληδόχος κύστη, δέρμα κ.α.

Το καρκινικό φορτίο είναι πλέον μεγάλο, αλλά και πάλι υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με το εάν οι μεταστάσεις:

– είναι οστικές ή σπλαγχνικές
– μονήρεις ή πολλαπλές
– ανταποκρίνονται στη θεραπεία ή όχι

Πως εκδηλώνεται; Οι μεταστάσεις ενδέχεται να είναι απεικονιστικές χωρίς συμπτωματολογία ή να προκαλούν συμπτώματα αντίστοιχα με το πάσχον όργανο:

– Οστικά άλγη ή και κατάγματα
– Αναπνευστική ανεπάρκεια
– Ηπατική ανεπάρκεια
– Νευρολογικά σημεία, όπως επιληπτικές κρίσεις

Ποια είναι η σημασία του; Στο στάδιο αυτό η πρόγνωση κυμαίνεται σημαντικά. Το καρκινικό φορτίο είναι μεν μεγάλο αλλά συνεχώς νεότερες θεραπείες έρχονται να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσουν τα συμπτώματα των ασθενών.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για την Έκταση του Καρκίνου του Μαστού: