Συμπαγή Μορφώματα

Ινοεπιθηλιακοί Όγκοι

Πρόκειται για καλοήθεις κατά κανόνα όγκους – περίγραπτες μάζες δηλαδή – που αποτελούνται από 2 είδη κυττάρων του μαζικού αδένα, τα επιθηλιακά και τους ινοβλάστες. Εμφανίζονται  σε όλες τις ηλικίες και αναπτύσσονται σε ποικίλλοντα μεγέθη, από χιλιοστά που εντοπίζονται μόνο στις απεικονιστικές εξετάσεις μέχρι αρκετά εκατοστά, οπότε είναι συνήθως ψηλαφητά. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του όγκου και την αριθμητική συμμετοχή κάθε είδους κυττάρου διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες με συχνότερα τα απλά ινοαδενώματα ενώ πιο σπάνια αλλά πιο σύνθετοι είναι οι λεγόμενοι φυλλοειδείς όγκοι.

  • Ινοαδένωμα: η πιο απλή μορφή ινοεπιθηλιακού όγκου που εμφανίζεται συχνά ως ψηλαφητή, κινητή, διακριτή, ελαστική μάζα. Δεν είναι κακόηθες και συνήθως προτείνεται η τακτική παρακολούθησή, του μετά ωστόσο από διαδερμική βιοψία, ώστε να είναι εξακριβωμένη η φύση του μορφώματος. Χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως διάμετρο μεγαλύτερη από 2-4 εκατοστά, πολύ γρήγορη αύξηση του μεγέθους του ή όταν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του εγείρουν την υπόνοια κακοήθειας.
  • Φυλλοειδής όγκος: πρόκειται για πιο σύνθετο ινοεπιθηλιακό όγκο, πολύ σπανιότερο από το ινοαδένωμα (1:40), που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και αυξάνει ταχέως σε μέγεθος. Είναι συνήθως καλόηθες αλλά σε ποσοστό που αναφέρεται έως και 20% χαρακτηρίζεται ως κακόηθες (φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα). Για το λόγο αυτό συνιστάται πάντα η χειρουργική αφαίρεσή του με μεγάλα υγιή όρια πέριξ του όγκου.

Θηλώματα

Πρόκειται για καλοήθη νεοπλάσματα – όγκους δηλαδή που αποτελούνται από 1 είδος κυττάρου- και αναπτύσσονται γύρω από ένα αγγειακό άξονα που υποστηρίζει την ανάπτυξή τους. Διακρίνονται σε 2 κύριες μορφές:

  • Μονήρες θήλωμα που είναι συχνότερο και αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο πόρο στα πρώτα 5 εκατοστά όπισθεν της θηλής. Εκδηλώνεται ως έκκριμα αιματηρό (50%) ή ορώδες (50%). Δεδομένου ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα εξαλλαγής- μετατροπής του δηλαδή σε θηλώδες καρκίνωμα- συνιστάται πάντα χειρουργική εξαίρεση.
  • Πολλαπλό, που είναι λιγότερο συχνό. Συνήθως εκδηλώνεται ως ψηλαφητή μάζα σε κάποια περιφερική θέση του μαστού και κατά τη βιοψία αυτής (διαδερμική ή χειρουργική) ανευρίσκεται μεγάλος αριθμός μικρών θηλωμάτων σε περιφερικούς πόρους.

Άλλα Μορφώματα

Λιγότερο συχνά ψηλαφούνται ή απεικονίζονται στο μαστό και άλλα μορφώματα των οποίων ο τελικός χαρακτήρας προσδιορίζεται με βιοψία. Τέτοια είναι τα:

– λιπώματα – υπερπλασίες λιποκυττάρων
– αμαρτώματα (τοπικές υπερπλασίες όλων των κυττάρων του μαστού)
– αδενώματα (υπερπλασίες επιθηλιακών κυττάρων)
– αδενώματα θηλής

Η διαχείρισή τους, παρακολούθηση δηλαδή ή χειρουργική εξαίρεση, γίνεται ανάλογα με

– την υπόνοια ότι μπορεί απεικονιστικά να υποκρύπτιυν κακοήθεια
– το εάν προκαλούν συμπτώματα, όπως άλγος, ορατή διόγκωση ή και παραμόρφωαη του μαστού, έκκριμμα θηλής κλπ

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για τα Ψηλαφητά Ευρήματα Μαστού: