Υπηρεσίες

Λειτουργία Μαστού

Λειτουργία Μαστού

Ο μαζικός αδένας είναι ουσιαστικά ένα διαφοροποιούμενο στο χρόνο όργανο και όχι στατικό, η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται ορμονικά. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αλλαγές τόσο στα διάφορα ηλικιακά στάδια της γυναίκας αλλά και κυκλικές αλλαγές σε μηνιαία βάση.

Περισσότερα
Παρακολούθηση ασθενούς

Παρακολούθηση μετά Χειρουργική Επέμβαση Μαστού

Μετά την ολοκλήρωση μιας χειρουργικής επέμβασης στο μαστό, είναι δεδομένη η παρακολούθηση της ασθενούς σε τακτική βάση. Η συχνότητα και η ένταση της παρακολούθησης αυτής κρίνεται από τη θεραπευθείσα νόσο.

Περισσότερα
Επεμβάσεις Συμμετρίας Μαστών

Επεμβάσεις Συμμετρίας Μαστών

Οποτεδήποτε πραγματοποιείται μείζων χειρουργική επέμβαση στο μαστό, δηλαδή  ογκοπλαστική εκτομή ή μαστεκτομή με αποκατάσταση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την  επίτευξη συμμετρίας με τον ετερόπλευρο μαστό. Αυτή συνήθως περιλαμβάνει κατάλληλη  αισθητική επέμβαση στον υγιή μαστό και μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την ογκολογική επέμβαση...

Περισσότερα
Αποκατάσταση μαστου

Πλαστική Αποκατάσταση Μαστού μετά απο Μαστεκτομή

Στο πλαισιο της χειρουργικης θεραπειας του καρκινου του μαστου ενδεχεται να πρεπει να αφαιρεθει ολο το οργανο, να πραγματοποιηθει δηλαδη μαστεκτομη. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν: εκτιμάται ότι η έκταση της νόσου αφορά μεγάλο τμήμα του μαστού οπότε δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν υγιή όρια...

Περισσότερα
ογκοπλαστική χειρουργική μαστού

Ογκοπλαστική Χειρουργική

Στη σύγχρονη χειρουργική του μαστού εφαρμόζονται πλέον τεχνικές που στόχο έχουν να θεραπεύσουν την υποκείμενη παθολογία, διατηρώντας ταυτόχρονα ή και βελτιώνοντας την εικόνα του νοσούντος μαστού. Οι τεχνικές αυτές χαρακτηρίζονται ως ογκοπλαστικές και συνδυάζουν αρχές ογκολογίας, δηλαδή πλήρη και με υγιή όρια αφαίρεση μιας...

Περισσότερα
Μασχαλιαία Χώρα

Χειρουργική Μασχαλιαίας Χώρας

Σε περίπτωση διάγνωσης κακοήθειας στο μαστό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης, ώστε να εξακριβωθεί εάν καρκινικά κύτταρα έχουν μεταναστεύσει σε αυτούς ή όχι. Σε περίπτωση διήθησης ενός ή περισσότερων λεμφαδένων από μεταστατικά κύτταρα είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλων των λεμφαδένων...

Περισσότερα
χειρουργικής ογκολογίας

Ογκολογική Χειρουργική για Καρκίνο μαστού

Η ορθή άσκηση της χειρουργικής ογκολογίας του μαστού διέπεται από ορισμένες αρχές: ιστολογική διάγνωση πριν από οποιαδήποτε χειρουργική θεραπεία, κατά προτίμηση με διαδερμική βιοψία προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του όγκου, δηλαδή μορφολογία, αρχιτεκτονική, επιθετικότητα, ταχύτητα πολλαπλασιασμού και έκφραση ειδικών μορίων των κυττάρων του χαρτογράφηση της...

Περισσότερα
Χειρουργική Αντιμετώπιση Καλόηθων

Χειρουργική Αντιμετώπιση Καλόηθων Παθήσεων

Οι περισσότερες παθήσεις του μαστού είναι καλοήθεις και δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης μπορεί να τεθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: όταν δεν έχουμε βεβαιότητα ότι πρόκειται περί καλοήθειας, όπως στην περίπτωση μιας μάζας που τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά της δεν είναι σαφώς καλοήθη και...

Περισσότερα
Βιοψία Μαστού

Χειρουργική Βιοψία Μαστού με Τοποθέτηση Συρμάτινου Οδηγού

Σε ορισμένες περιπτώσεις ύποπτων βλαβών του μαστού η διαδερμική βιοψία: δεν είναι δυνατή λόγω της θέσης της βλάβης μέσα στο μαστό ή του μικρού μεγέθους της δεν είναι επιτυχής, λόγω μη επάρκειας του δείγματος δεν είναι σαφής ως προς το αποτέλεσμα, λόγω της ετερογενούς...

Περισσότερα
Διαδερμική Βιοψία Μαστού

Διαδερμική Βιοψία Μαστού (FNA- Core Biopsy) με Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

Κατά τη χειρουργική εκτίμηση, μετά τον υπολογισμό κινδύνου, τη φυσική εξέταση και την απεικονιστική συνεκτίμηση, η διαφορική διάγνωση οδηγεί σε περαιτερω συστάσεις, όπως: ετήσια επανεξέταση επί μη παθολογικών ευρημάτων επανεκτίμηση σε σύντομο χρονικό διάστημα επί καλόηθων ευρημάτων διενέργεια βιοψίας επί ύποπτων ευρημάτων. Εφόσον τεθεί...

Περισσότερα
Υπολογισμός Κινδύνου

Υπολογισμός Κινδύνου

Στη σύγχρονη προσέγγιση των παθήσεων του μαστού θεωρείται απαραίτητη η αναζήτηση και εκτίμηση δεδομένων από το κληρονομικό και ατομικό ιστορικό του εξεταζόμενου ατόμου, που ενδεχομένως αυξάνουν τον κίνδυνό του για ανάπτυξη κακοήθειας , ο εντοπισμός δηλαδή των  λεγόμενων Παραγόντων Κινδύνου. Σειρά μαθηματικών μοντέλων έχουν...

Περισσότερα

Κλινική Εξέταση Μαστού με Υπερηχογραφική και Μαστογραφική Συσχέτιση

Στο Ιατρείο Χειρουργικής Μαστού η χειρουργική εξέταση της ασθενούς περιλαμβάνει : λεπτομερή λήψη και ψηφιακή καταγραφή του ιατρικού ιστορικού της ασθενούς, των συμπτωμάτων που ενδεχομένως αναφέρει και των εργαστηριακών εξετάσεων που διαθέτει φυσική εξέταση των μαστών που συμπληρώνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο με υπερηχογραφική συσχέτιση...

Περισσότερα