Ποιοι φροντίζουν στο χειρουργείο

Επεμβάσεις για Καλοήθεις Παθήσεις

Βασικές Έννοιες

Η χειρουργική του μαστού περιλαμβάνει μία ποικιλία επεμβάσεων που δεν αφορούν την κακοήθεια. Συνήθως είναι επεμβάσεις για:

 • βιοψία ύποπτων περιοχών του αδένα, όταν δεν είναι δυνατή ή είναι αμφίβολου αποτελέσματος η διαδερμική βιοψία
 • αφαίρεση καλόηθων όγκων, όταν εγείρουν υπόνοια ότι αλλάζουν
 • θεραπεία παθήσεων των πόρων
 • θεραπεία φλεγμονών του αδένα
 • θεραπεία παθήσεων του ανδρικού μαστού, όπως γυναικομαστία
 • θεραπεία συγγενών ανωμαλιών, όπως εισολκή θηλών, ανισομαστία, επικουρικός μαζικός αδένας κ.α.

Ανάλογα με τη μορφή της αφαιρούμενης αλλοίωσης, μπορούν να διακριθούν σε:

 • αφαίρεση περίγραπτων μορφωμάτων, όπως ινοαδένωμα, θήλωμα, άλλα σύνθετα μορφώματα, σύνθετη κύστη,
 • έλεγχο διάχυτων αλλοιώσεων, όπως μικροαποτιτανώσεων
 • εκτομή μειζόνων γαλακτοφόρων πόρων

Οι βασικές αρχές στις επεμβάσεις για κάποια καλοήθη πάθηση είναι:

 • η αφαίρεση του ελάχιστου αναγκαίου ιστού, ώστε να μην διαταραχθεί η μορφή του μαστού,
 • η σύγκλειση του δημιουργούμενου κενού ώστε να μην υπάρξει εισολκή του μαστού
 • η εφαρμογή των ελάχιστων δυνατών τομών με σεβασμό στα αισθητικά όρια του μαστού. Για παράδειγμα, επιλέγονται τομές με την κατάλληλη φορά στο δέρμα ώστε να ακολουθούν την φυσική κίνηση του μαστού και σε κρυφά σημεία, όπως το όριο της θηλαίας άλω με το δέρμα του μαστού, η υπομαστική και η πλάγια πτυχή του μαστού.

Οι περισσότερες επεμβάσεις απαιτούν μονοήμερη νοσηλεία και η αποκατάσταση του ασθενούς είναι ταχύτατη.

Χειρουργεία καλοηθών παθήσεων του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για Επεμβάσεις Καλόηθων Παθήσεων: