Διάγνωση Παθήσεων Μαστού

Πώς επηρεάζει η είδηση του καρκίνου του μαστού την ασθενή και το περιβάλλον της

Ευχαριστούμε το newsbeast.gr για την δημοσίευση του άρθρου για το πώς επηρεάζει η είδηση του καρκίνου του μαστού την ασθενή και το περιβάλλον της...

Περισσότερα
γαλουχία

Παθήσεις Γαλουχίας

Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας μία σειρά προβλημάτων μπορεί να εμφανιστεί, τόσο στη λειτουργία της γαλακτοποίησης (κυρίως ορμονικής αιτιολογίας και κακής τεχνικής θηλασμού), όσο...

Περισσότερα
πόροι

Παθήσεις Πόρων και Συμπλέγματος Θηλής – Θηλαίας Άλω

Οι πόροι αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο του μαζικού αδένα. Είναι επιφορτισμένοι με τη συλλογή και την εκροή του γάλακτος κατά τη φάση του θηλασμού,...

Περισσότερα
Συγγενείς Παθήσεις

Συγγενείς Παθήσεις Μαστού

Πολύ σπάνια παρατηρείται αμαστία, πλήρης έλλειψη δηλαδή μαζικού αδένα και ακόμη περισσότερο και θηλής (αθηλία), καταστάσεις που εμφανίζονται κυρίως ως μέρη συνδρόμων με ποικιλία...

Περισσότερα
Λειτουργία Μαστού

Λειτουργία Μαστού

Ο μαζικός αδένας είναι ουσιαστικά ένα διαφοροποιούμενο στο χρόνο όργανο και όχι στατικό, η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται ορμονικά. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αλλαγές...

Περισσότερα
Νεότερες Τεχνικές

Νεότερες Τεχνικές Απεικόνισης

Στην προσπάθεια βελτίωσης της απεικονιστικής ακρίβειας του μαστού έχουν αναπτυχθεί αναβαθμίσεις των ήδη υπαρχουσών τεχνικών αλλά και έχουν αναδυθεί νεότερες τεχνικές, που είτε χρησιμοποιούν...

Περισσότερα
Υπερηχογρ'άφημα μαστών

Υπερηχογράφημα Μαστών – Ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα μαστών αποτελεί αρκετά αξιόπιστη απεικονιστική εξέταση των μαστών. Δεν χρησιμοποιείται ωστόσο ως μέθοδος προληπτικού ελέγχου αλλά συμπληρωματικά στη μαστογραφία ή την κλινική...

Περισσότερα