Μαστογραφία

Μαστογραφία

Μαστογραφία

Μαστογραφία: Μία ασφαλής εξέταση που πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο

Ένα θέμα που συζητούν συχνά οι γυναίκες εκφράζοντας απορίες ή και φόβους είναι η μαστογραφία. Είτε όταν πρόκειται να εξεταστούν προληπτικά, είτε όταν εξετάζονται γιατί παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα τα ερωτήματα είναι πολλά. Ας δούμε μερικά από αυτά.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της μαστογραφίας;

Για να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα είναι σημαντικό

· να έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις ακτινοβόλησης ανάλογα με την περίπτωση

· το μηχάνημα να ειναι πρόσφατης τεχνολογίας και με συστηματική συντήρηση βάσει των προδιαγραφών του

· οι μαστοί να έχουν τοποθετηθεί σωστά

· η συμπίεση να είναι επαρκής ώστε να λεπτύνει το πάχος του μαστού, μέσα από το οποίο περνάει η ακτινοβολία

· η ίδια η εξεταζόμενη να είναι πρόθυμη να συνεργαστεί

 

Αν μια γυναίκα κάνει τακτικά μαστογραφία σημαίνει ότι θα προλάβει την εκδήλωση καρκίνου ;

Αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως η μαστογραφία δεν προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου, αλλά συμβάλλει στην ταχύτερη διάγνωσή του, πριν γίνει δηλαδή αντιληπτός από την γυναίκα ή τον γιατρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι επιτρέπει την επιτυχή αντιμετώπισή του ενώ παράλληλα μειώνει και την πιθανότητα να χρειαστεί η γυναίκα να προχωρήσει σε μαστεκτομή ή πιο επιθετικές θεραπείες.

Η μαστογραφία είναι μια αξιόπιστη εξέταση;

Όπως και οποιαδήποτε άλλη εξέταση έτσι και στη μαστογραφία υπάρχουν διαγνωστικοί περιορισμοί. Αυτοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη είναι να υπάρχει καρκίνος αλλά να μην φαίνεται στην μαστογραφία. Αυτό συμβαίνει συχνότερα κατά την εξέταση νεαρών γυναικών οι μαστοί των οποίων είναι πυκνότεροι οπότε ο καρκίνος μπορεί να μην γίνει αντιληπτός. Η μαστογραφία σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ψευδώς αρνητική. Η δεύτερη είναι να εμφανιστεί μια αλλοίωση η οποία μπορεί να θεωρηθεί καρκίνος, αλλά κατά την βιοψία να μην επιβεβαιωθεί. Το ποσοστό των ψευδώς θετικών μαστογραφιών είναι πολύ μικρό.

 

Θα μπορούσε η μαστογραφία να αποκαλύψει την υπάρξη καρκίνου, ο οποίος δεν είχε φανεί κατά την κλινική εξέταση;

Όταν ο καρκίνος έχει πολύ μικρό μέγεθος θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός με την ψηλάφηση και να φανεί στη μαστογραφία. Η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να δείξει επίσης μικροαποτιτανώσεις, οι οποίες σχετίζονται σε ένα ποσοστό με τον καρκίνο σε αρχόμενο στάδιο ή εν τω γεννάσθαι όπως αναφέρεται.

 

Εφόσον το πρόβλημα εντοπίζεται στον ένα μαστό γιατί γίνεται μαστογραφία και στους δυο;

Στη διάρκεια της μαστογραφίας πραγματοποιούνται δυο λήψεις από κάθε μαστό. Συγκρίνοντας την εικόνα του ενός μαστού με την εικόνα του άλλου μπορεί να αναγνωριστούν μη φυσιολογικά ευρήματα. Να σημειώσουμε πως είναι καλό να εξετάζεται και ο μαστός που δεν εμφανίζει πρόβλημα διότι μπορεί να έχει κάποιο το οποίο δεν έγινε αντιληπτό κατά την κλινική εξέταση.

 

Σε γυναίκες κάτω των 30 ετών πολλές φορές συστήνεται υπερηχογράφημα αντί για μαστογραφία. Γιατί;

Οι γυναίκες σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών δεν έχουν ένδειξη για προληπτικό έλεγχο των μαστών, καθώς η συχνότητα του καρκίνου σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ μικρή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, όπως σε άτομα υψηλού κινδύνου καθώς και στην περίπτωση κάποιου συμπτώματος, χρειάζεται κάποια απεικονιστική εξέταση. Η προτιμότερη απεικόνιση είναι με υπερηχογράφημα μαστών, καθώς :

· η διάγνωση των παθήσεων σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ καλή μέσω του υπερηχογραφήματος

· η πυκνότητα των μαστών είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ανακάλυψη ανωμαλιών με την μαστογραφία

· αποφεύγεται η ακτινοβόληση η οποία σε νεαρές ηλικίες είναι περισσότερο επικίνδυνη

 

Πόσο σημαντικό είναι να πραγματοποιείται η μαστογραφία μόλις ζητηθεί από τον γιατρό;

Η πραγματοποίηση της μαστογραφίας άμεσα είναι πολύ σημαντική, διότι από αυτή εξαρτάται η διάγνωση του καρκίνου. Στην περίπτωση που πρόκειται για προληπτική μαστογραφία μια μικρή καθυστέρηση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

 

Η ύπαρξη ενθέματος θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της μαστογραφίας;

Το ένθεμα που έχει τοποθετηθεί είτε για λόγους αισθητικής χειρουργικής είτε για λόγους αποκατάστασης δεν αποκλείει τη δυνατότητα διενέργειας μαστογραφίας. Θα πρέπει ωστόσο να το γνωρίζει ο ακτινοδιαγνώστης μαστού ώστε να γίνουν ειδικές λήψεις απώθησης του ενθέματος και να έχει καλή ευκρίνεια η εξέταση.

 

Ακολουθήστε μας στο FB