Μαστογραφία – Τομοσύνθεση

Μαστογραφία – Τομοσύνθεση

Η μαστογραφία αποτελεί την κατεξοχήν χρησιμοποιούμενη απεικονιστική εξέταση του μαστού, καθώς έχει αποδειχθεί σε σειρά πληθυσμιακών μελετών ότι βοηθά στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο και βελτιώνει κατ’ αυτό τον τρόπο συνολικά την επιβίωση των γυναικών από την κακοήθεια του μαστού.

Στηρίζεται στη χορήγηση ακτινοβολίας στο μαστό, η οποία διαπερνά του ιστούς και απορροφάται σε διαφορετικό ποσοστό από αυτούς, ανάλογα με τη φύση τους. Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δεν απορροφάται καταλήγει σε κατάλληλη ακτινοευαίσθητη επιφάνεια (ακτινολογικό φιλμ ή ψηφιακή πλάκα), στην οποία και διαμορφώνει μια εικόνα αντίστοιχη με τις μεταβολές που έχει υποστεί κατά τη διαδρομή της μέσα από τους διαφορετικούς ιστούς του μαζικού αδένα.