Πρόληψη καρκίνου μαστού – Εξατομικευμένη προσέγγιση – Λιάκου Παρασκευή MD, PhD, FEBS