Ανατομία Μαστού

Ανατομία Μαστού

Ανατομία Μαστού

Ο μαστός είναι ίσως το μόνο όργανο στο ανθρώπινο σώμα αποκλειστικά αφιερωμένο στη συνέχιση της ζωής. Η αποστολή του αυτή επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

* με τη μορφή του, που είναι αισθητικά θελκτική, καθώς ανήκει στα πρωτογενή, βασικά χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στον τέλειο μαστό μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τη “χρυσή αναλγία” φ, που πιστεύεται από μερικούς ότι αποτελεί την μαθηματική έκφραση της ομορφιάς παντού στη φύση

* με τη λειτουργία του, που είναι προσανατολισμένη στη στήριξη και θωράκιση της νέας ζωής

Και οι δύο παραπάνω στόχοι αντικατοπτρίζονται στην ανατομία του οργάνου, δηλαδή την κατασκευή του. Αυτή διακρίνεται σε τοπογραφική, που περιγράφει τη σχέση του με το υπόλοιπο σώμα και μικροσκοπική, που αναλύει την εσωτερική του δομή.

Μερικά στοιχεία για την τοπογραφία του μαστού:

* εδράζεται στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, κατά κύριο λόγο επί του μείζονος θωρακικού μυός

* στηρίζεται χαλαρά στη θέση αυτή με τη βοήθεια δύο λεπτών πετάλων συνδετικού ιστού

* διακρίνεται σε μία σφαίρα που χωρίζεται σε άνω μικρότερο και κάτω μεγαλύτερο πόλο και στην ουρά του μαστού που εκτείνεται στη σύστοιχη μασχαλιαία χώρα

* στο πιο προέχον κεντρικό σημείο του προβάλει το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω

Μερικά στοιχεία για τη μικροσκοπική δομή του μαστού:

* αποτελείται από ένα δερματικό φάκελο που φιλοξενεί

* το μαζικό αδένα, λίπος και συνδετικό ιστό

* ο μαζικός αδένας έχει ως βασικό δομικό υλικό τις αδενοκυψέλες που παράγουν το έκκριμμα του αδένα (το μητρικό γάλα) και τους πόρους που το μεταφέρουν

* κάθε πόρος μεταφέρει έκκριμμα από πολλές γειτνιάζουσες αδενοκυψέλες, δημιουργώντας έτσι ένα λόβιο

* ο αδένας αποτελείται από πολλά λόβια

* βασικά κύτταρα του αδένα είναι τα επιθηλιακά

* το λίπος αγκαλιάζει το μαζικό αδένα και αλληλεπιδρά με αυτόν μεσω των λιποκυττάρων του

* ο συνδετικός ιστός φτιάχνει ένα ινώδες δίκτυο, που στηρίζει και δίνει σχήμα στον αδένα

* βασικά κύτταρα του συνδετικού ιστού είναι τα μεσεγχυματικά κύτταρα

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη