Είδη Επεμβάσεων Συμμετρίας Υγιούς Μαστού

Είδη Επεμβάσεων Συμμετρίας Υγιούς Μαστού

Σχεδόν πάντα κατά την αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή απαιτείται και μια επέμβαση συμμετρίας του ετερόπλευρου υγιούς μαστού. Η επιλογή της κατάλληλης επέμβασης συμμετρίας εξαρτάται από:

  • Το είδος της αποκατάστασης
  • Το μέγεθος του αποκατεστημένου μαστού
  • Το μέγεθος και την πτώση του του υγιούς μαστού
  • Τη σωματική δομή και τις επιθυμίες της ασθενούς

Οι επεμβάσεις συμμετρίας διακρίνονται σε:

  • Ανόρθωση – Μαστοπηξία: προτιμάται όταν το μέγεθος των δύο μαστών είναι παραπλήσιο και παρατηρείται μόνο περίσσεια δέρματος του υγιούς μαστού. Με τη μαστοπηξία επιτυγχάνεται ανόρθωση του πτωτικού μαστού στο επιθυμητό ύψος στο θώρακα.
  • Μείωση: αποτελεί επιλογή όταν το μέγεθος του υγιούς μαστού είναι μεγαλύτερο από του νέου, οπότε πραγματοποιείται αφαίρεση τμήματος του μαζικού αδένα με στόχο τη δημιουργία μαστών ίσου όγκου.
  • Αυξητική: πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνεται μέγεθος μαστού με την αποκατάσταση μεγαλύτερο από του υγιούς, συνήθως κατόπιν επιθυμίας της ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να τοποθετηθεί και στον υγιή μαστό μόνιμο ένθεμα, ώστε να είναι συμμετρικός με τον αποκατεστημένο.
  • Μαστοπηξία – Αυξητική: πραγματοποιείται όπως στην προηγούμενη περίπτωση όταν συνυπάρχει και μεγάλη πτώση του υγιούς μαστού, οπότε πρέπει να αφαιρεθεί και ποσότητα δέρματος ώστε να προσομοιάζει την αποκατεστημένο.

Διαβάστε για τα Είδη Χειρουργικών Επεμβάσεων του Καρκίνου του Μαστού: